Hoe schrijf je effectieve webteksten?

door
15 januari 2015
Leestijd: 7 minuten

Het schrijven van effectieve, aantrekkelijke webteksten vraagt om een specifieke aanpak. Internet is niet alleen een heel ander medium dan papier; je doelgroep heeft ook compleet andere bedoelingen. Niemand gaat naar een website om lekker lange verhalen te lezen. Bovendien zijn de teksten op je website van doorslaggevend belang voor zoekmachineoptimalisatie. Hoe combineer je een aantrekkelijke, doelgroepgerichte schrijfstijl met een optimaal zoekmachineresultaat? In deze blogpost vind je heldere richtlijnen voor het schrijven van doeltreffende, uitstekend vindbare webteksten.

In dit artikel komen de volgende vijf onderwerpen aan bod:

 1. de voornaamste verschillen tussen ‘papierlezen’ en ‘beeldschermlezen’ in combinatie met de manier waarop een weblezer een tekst benadert en gebruikt
 2. voorwaarden waar een leesbare webtekst aan moet voldoen
 3. de richtlijnen voor zoekmachineoptimalisatie
 4. vind de juiste zoekwoorden voor jouw doelgroep en website
 5. specifieke kenmerken voor zoekwoorden en zoektermen in webteksten

1. Wat zijn de verschillen tussen papierlezen en beeldschermlezen?

De belangrijkste verschillen tussen papierlezen en beeldschermlezen:

 • Lezen van tekst op papier is minder vermoeiend dan lezen van tekst op een beeldscherm. Het tempo bij beeldschermlezen ligt 20 tot 30 % lager dan bij papierlezen.
 • Beeldschermlezers zijn ongeduldig en willen snel informatie inwinnen. Wanneer het laden van een pagina te lang duurt, klikken ze weg. Ook als de aard van de informatie niet onmiddellijk duidelijk is, verlaten ze de pagina.
 • Beeldschermlezers scannen een pagina voordat ze echt beginnen te lezen. Vergelijk het met het scannen van koppen en foto’s in de krant. We hebben steeds meer de neiging om ‘verticaal’ te lezen.
 • Lappen tekst en lange zinnen zijn een grote irritatie voor beeldschermlezers. Gebruik korte zinnen (maximaal vijftien woorden) en korte alinea’s (maximaal vijf regels per alinea).
 • Beeldschermlezers verwachten interactiviteit, maatwerk en snelheid van een website. Actualiteit is daarom erg belangrijk.
 • Visuele ondersteuning maakt een webtekst veel interessanter. Gebruik daarom relevante beelden zoals grafieken en foto’s.
 • Bij een website is er amper sprake van opbouw. Bezoekers gaan kriskras door een website heen, waardoor elke tekst op zichzelf staat. De ‘vaste’ volgorde die bij papierlezen vaak geldt, gaat bij beeldschermlezen compleet overboord.

 

2. Aan welke voorwaarden moeten webteksten voldoen?

Het lezen van digitale documenten op internet gaat dus anders in zijn werk dan papierlezen. Een belangrijke ‘eis’ die lezers aan webteksten stellen, is overzichtelijkheid. Om de informatie duidelijk en gestructureerd weer te geven, zijn de volgende richtlijnen cruciaal.

 • De tekst op webpagina’s mag best lang zijn, zolang de tekst overzichtelijk wordt weergegeven.
 • Zorg voor een goede verdeling van de informatie. Deel de tekst op in blokken van maximaal vijf regels.
 • Gebruik tussenkopjes met kernwoorden die duidelijk weergeven waar het tekstblok over gaat.
 • Maak waar mogelijk gebruik van opsommingen. Deze nodigen uit tot lezen.
 • Maak gebruik van korte regels. De maximale regellengte is 1/3 van het beeldscherm.
 • Gebruik korte zinnen. Lezers haken af bij een zin die bijvoorbeeld over drie regels loopt.
 • Schrijf doelgroepgericht. Spreek de lezer aan (gebruik ‘u’ of ‘je’) en betrek hem bij de tekst. Vermijd het gebruik van vage termen als ‘men’.
 • Vermijd ook het gebruik van onnodige hulpwerkwoorden als ‘worden’, ‘zullen’ en ‘kunnen’ en twijfelwoorden zoals ‘misschien’, ‘eventueel’ en ‘wellicht’.

De genoemde richtlijnen hebben met name betrekking op de opmaak van je webteksten. Het zijn ‘eisen’ die iedere online lezer stelt. Om je webteksten echt af te stemmen op jouw doelgroep is het van belang om je schrijfstijl en inhoud zorgvuldig te bepalen. Wil je weten hoe je webteksten goed afstemt op de specifieke vragen en wensen van jouw bezoekers? Lees dan deze blogpost.

 

3. Hoe schrijf ik zoekmachinevriendelijke webteksten?

Zoekmachinemarketing speelt een hoofdrol binnen alle vormen van online marketing. Zeker als het gaat om zoekmachineoptimalisatie (SEO), is de opzet van teksten een belangrijke factor in de vindbaarheid van je website. Voor de positie van je website in de organische resultaten van een zoekmachine zijn drie zogenaamde componenten van belang: je website, alle content op je website en de bekendheid van je website.

Om überhaupt kans te maken op een positie in de eerste resultaten van een zoekmachine, moeten deze drie onderdelen optimaal ingericht zijn. Hieronder lichten we ze kort toe.

Content

Content omvat alles wat te maken heeft met de teksten, beelden of de inhoud (content) van de website. Ook factoren als de hoeveelheidrelevantie, authenticiteit en de dichtheid van deze informatie spelen een rol. Content in SEO perspectief gaat echter verder dan goede webteksten alleen. Interne en uitgaande links, alternatieve teksten bij afbeeldingen (alt tags) en gestructureerde gegevens (link voor meer uitleg) zijn zeker zo belangrijk.

Website

Zelfs al heb je alle onderdelen van het content component zo goed mogelijk ingericht; als de zoekmachine de website niet (helemaal) kan indexeren (= kopiëren om alle content te doorzoeken), dan is alle moeite voor niets geweest. Bij veel websites krijgt het technische component echter onvoldoende aandacht. In de praktijk spreekt men vaak over een indexatiecomponent, gemakshalve noemen wij het gewoon je website. Voor de indexatie van een website gebruikt een zoekmachine zogenaamde zoekrobots. Het is belangrijk dat deze robots alle teksten, links, plaatjes, video’s etc. kunnen vinden en doorzoeken, zonder erom te hoeven ‘vragen’. Dat bereik je met goede indexatie.

Bekendheid

Als je website én content optimaal zijn ingericht, is het tijd om deze ‘populair’ te maken. De mate van bekendheid bepaalt namelijk of de zoekmachine je webpagina’s belangrijk vindt. Als dit het geval is, krijgt je website meer gewicht dan andere pagina’s waarvan bijvoorbeeld het content component net zo relevant is. Als je website goede en unieke inhoud bevat, komt populariteit in principe vanzelf. Mensen gaan je content spontaan delen en ‘linken’, op eigen blogs, fora of social media. Maar je kunt ook een actieve bijdrage leveren, bijvoorbeeld door linkbuilding: het aanvragen van links naar je website.

Visualisatie van belangrijkste content elementen op een webpagina

In onderstaande figuur vind je een overzicht van de belangrijkste elementen die de effectiviteit van het content component bepalen. Bij het opstellen van reguliere webteksten hoef je feitelijk alleen rekening te houden met de zogenaamde opmaak van de tekst met behulp van H-tags (kopteksten: H1, H2, H3) en mogelijkheden als opsommingstekens en vetgedrukte teksten. Afhankelijk van het doel van de pagina en de gewenste vindbaarheid zijn tal van factoren te benoemen welke van belang zijn voor de zogenaamde on-page optimalisatie, daarover meer in deze blogpost of bekijk ons voorbeeld van een geoptimaliseerde landingspagina.

onpage

 

4. Hoe vind ik de juiste zoekwoorden?

Om het traject van zoekmachineoptimalisatie (SEO) goed voor te bereiden, is het definiëren van de juiste zoekwoorden en zoektermen van cruciaal belang. Het volgende voorbeeld maakt het verschil tussen een zoekwoord en een zoekterm duidelijk.

 • Zoekwoord: “website” of “webteksten”
 • Zoekterm: “internet professionals” of “optimalisatie resultaten in Google”

Via een zoekwoordenonderzoek kun je bepalen welke zoektermen populair zijn en dus interessant om in de tekstcomponenten van je website op te nemen. Een dergelijk onderzoek is relatief eenvoudig uit te voeren via internet en diverse hulpmiddelen. In een eerdere blogpost hebben we de 5 stappen voor een effectieve zoekwoordanalyse uitgelegd, open het artikel via deze link.

 

5. Kenmerken voor zoekwoorden en zoektermen in teksten

Wil je dat je website op voor jouw belangrijke zoektermen gevonden wordt? Laat deze termen dan ook in de platte tekst (bodytekst) van de pagina terugkomen. Maar let op: een teveel aan zoektermen in de teksten werkt averechts. Een webpagina met een te hoge ‘keyword density’ wordt door Google beoordeeld als een pagina die enkel en alleen voor zoekmachines geschreven is, en niet voor internetgebruikers. Aangezien Google het belang van de gebruiker vooropstelt, kan zo’n webpagina nadelige gevolgen voor de ranking van de complete website hebben.

Het is dus de kunst om enerzijds kwalitatieve teksten te schrijven waarbij de nadruk ligt op de diensten die je aanbiedt, en anderzijds de belangrijkste zoekwoorden en –termen in de juiste hoeveelheid erin te verwerken.

Voor het schrijven van zoekmachinevriendelijke teksten gelden de volgende, globale richtlijnen:

 • De tekst heeft 2 of 3 alinea’s met elk een kopje (in bold).
 • In het eerste kopje (de titel) en het tweede kopje neem je de hoofdzoekterm op. Probeer daarbij de kop wel zo wervend mogelijk te maken.
 • In de rest van de tekst neem je de hoofdzoekterm 3 à 4 keer op
 • In het derde kopje neem je een subzoekterm* op.
 • In de rest van de tekst neem je de subzoektermen 3 tot 4 keer op. In ieder geval 1 keer onder het kopje waarin je de termen hebt opgenomen. Breng eventueel afwisseling aan in een term door gebruik van enkelvoud en meervoud.
 • De totale tekstlengte bedraagt ongeveer 180 tot 200 woorden. Kies je toch voor langere teksten? Dan neemt het aantal zoektermen evenredig toe.

*Opmerkingen bij deze richtlijnen:

 • Een subzoekterm is verwant aan de belangrijkste zoekterm. Als ‘bedrijven kopen’ bijvoorbeeld de belangrijkste zoekterm is, kan de enkelvoudsvorm ‘bedrijf kopen’ de subzoekterm zijn. Maar ook ‘bedrijfsovername’ is er dan één.
 • Het is mogelijk dat een bepaald woord in meerdere zoektermen voorkomt. In zoektermen zoals ‘bedrijf te koop’ en ‘bedrijf verkopen’ en ‘transportbedrijf verkopen’ komt het woord ‘bedrijf’ veelvuldig voor. Het vergt misschien wat creativiteit, maar probeer deze term niet te vaak te laten terugkomen in de tekst. Zo kun je het woord ‘verkopen’ een aantal keer los van ‘bedrijf’ gebruiken, of een synoniem voor ‘bedrijf’ kiezen, zoals ‘onderneming’ of ‘organisatie’.

 

Tot slot, enkele aanvullende elementen

Je hebt zojuist gelezen dat de belangrijkste zoektermen in de bodytekst moeten terugkomen. Via zogenaamde ‘tags’ kun je deze zoektermen meer ‘gewicht’ meegeven, waardoor een zoekmachine ze als nóg relevanter beschouwt.

Een goede webtekst begint altijd met een kop (titel van de tekst) waarin de belangrijkste zoekterm voorkomt. Deze kop geef je een H1-tag. Na deze H1-tag schrijf je een introductieparagraaf waarin je de belangrijkste zoekterm (de hoofdzoekterm) één of twee keer laat terugkomen. Bij het tweede kopje plaats je een H2-tag om de extra waarde te benadrukken. Aan het derde en laatste kopje koppel je een H3-tag. Zorg ervoor dat de bodytekst onder alle tags wel aansluit bij de titel.

Vet en cursief
Zoekmachines kennen een hogere waarde toe aan woorden die vet of cursief zijn weergegeven. Het is het overwegen waard om de belangrijkste zoektermen in de platte tekst twee tot drie keer vet of cursief te maken. Houd daarbij wel rekening met de bezoekers. Een tekst met te veel vette of cursieve woorden oogt onrustig en dat leest niet prettig.

Deeplinks
Bezoekers gaan veelal kriskras door je website en willen niet alleen navigeren via je hoofdmenu. Door in je tekst relevante woorden door te linken naar andere relevante pagina’s binnen je website kan een bezoeker eenvoudig meer informatie lezen over een ander onderwerp. Dergelijke links noemen we deeplinks. Naast het feit dat deeplinks gebruiksvriendelijk zijn geeft het ook interne linkwaarde door naar de bewuste pagina.

 

In de richtlijnen gaven we al aan dat de kopjes in de teksten altijd vet moeten worden weergegeven. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de zoekterm in de paragraaftekst (onder de kopjes) één of twee keer cursief weer te geven. Die opzet komt veel voor in blogs. Daarbij is het wel goed om aan te merken dat er een groot verschil is tussen de informatie op een blog en die op een commerciële website. Datzelfde geldt voor het type bezoeker en de informatiebehoefte.

4 Reacties
 1. Leo 1 juli 2016 Beantwoorden

  Zeer duidelijk ! Dank u ! Raar dat ik jullie / jou website nu pas gevonden heb !

 2. Leo 1 juli 2016 Beantwoorden

  1 Opmerking trouwens. Ik lees overal dat webteksten minimaal 500 woorden moeten bevatten (eerst 300)....Wat is jullie mening daarover op dit moment ?

  • Juist 27 juli 2016 Beantwoorden

   De minimale hoeveelheid woorden blijft een grijs gebied. De een zegt 300, de ander 500 en weer anderen geloven in 700. We hebben pagina's die goed ranken met maar 5 tot 100 woorden. Schrijf teksten met de gebruiker als uitgangspunt. Als het teveel tekst is, merk je dit vanzelf.

Geef een reactie