Waar ben je naar op zoek?

26.02.2020
7 minuten
Marketing

Internetmarketing woordenboek

Juist Redactieteam

In deze blogpost vind je de definities van veelgebruikte begrippen in de wereld van online/ internetmarketing. Veelgebruikte termen als backlinks, cpc, html, linkbuilding, kpi’s, web 3.0 en nog veel meer worden in het kort omschreven!

Klik op een van de onderstaande begrippen voor de volledige definitie:

Een persoonlijke link waarmee het systeem herkent dat een verkoop aan jou te danken is.

Affiliate marketing

Deze vorm van online marketing laat zich het best beschrijven als ‘dienst-wederdienst’. Dit betekent dat derden partijen jouw product of dienst promoten (denk aan partners of andere websites of eigenaren van nieuwsbrieflijsten of twitter volgers). Er onstaat hierdoor een win-win situate voor beiden partijen door te betalen voor resultaat waardoor de aanbieder (advertiser) van het product de klanten krijgen en de affiliate (publisher) een percentage voor zijn verdiensten door de behaalde omzet. Vaak wordt gebruik gemaakt van een affiliate network op zijn beurt ook een deel van de vergoeding opeist.

Algoritmes

Zoekmachines maken voortdurend gebruik van algoritmes. Bijvoorbeeld bij het bepalen van zoekresultaten. Zo maken ze gebruik van een bepaalde vaste volgorde (een reeks van berekeningen), om een vraag te kunnen beantwoorden.

ALT-tekst/ALT-tag

Zoekmachines kunnen afbeeldingen niet lezen. Daarom wordt er aan afbeeldingen een zogenoemde ALT-tekst of ALT-tag toegevoegd. Deze ALT-tag omschrijft wat er op de afbeelding te zien is, waardoor de zoekmachine hierover toch informatie krijgt.

Anchor tekst

Anchor tekst is de tekst die je ziet bij een link naar een andere pagina. Een anchor tekst heeft een paar kenmerken:

 • Een anchor tekst is altijd klikbaar
 • Een anchor tekst is vaak onderstreept
 • Een anchor tekst heeft vaak een afwijkende kleur, meestal blauw
 • Een anchor tekst zegt meestal iets over de pagina waarnaar hij verwijst

Autosuggest

Snel informatie vinden bij het zien van voorbeelden die overeen komen met de zoektermen die je intypt.

Backend-systeem

Het gedeelte van een programma dat onzichtbaar is voor de gebruiker. Het is eigenlijk de ‘achterkant’ van een netwerk of systeem. Hierin kunnen werkzaamheden worden uitgevoerd waar de gebruiker weinig tot geen last van ervaart.

Backlinks zijn inkomende links van andere website’s. Het aantal inkomende links of verwijzingen zijn een graadmeter voor de populariteit van een website welke weer van belang is voor de vindbaarheid van een website in zoekmachines als Google. Andere benamingen voor backlinks zijn ook wel incoming links, inbound links, inlinks, en inward links.

Bereik

Aantal unieke bereikte personen

Big Data

Ongeveer 80% van alle beschikbare (digitale) data blijft onbenut. Big Data is de term die staat voor het analyseren van enorme hoeveelheden data in hun samenhang.

Black hat SEO

SEO staat voor Search Engine Optimization en betekent letterlijk ‘ zoekmachine optimalisatie’. Bij black hat SEO gaat het om het gebruiken van technieken die buiten de richtlijnen vallen. Daarom noemt Google het ook wel eens onethische SEO. Denk aan technieken als verborgen teksten, keyword spamming en cloaking. Er kan voor het gebruiken van deze technieken een straf staan. Een voorbeeld hiervan is dat de website niet geïndexeerd zal worden.

Bodaanpassingen

Je kan zelf erg specifiek worden in je bied strategie en bepalen hoe agressief je wil bieden voor bepaalde opties (locatie, apparaat, tijd). Voorbeeld: Wanneer een specifieke campagne meer converteert via mobiel, bied je meer op mobiel.

Bouncepercentage

Ook wel bounce rate of weigeringspercentage genoemd. Dit is het percentage bezoekers, dat niet meer dan 1 pagina van de site bekijkt. Er zijn bijvoorbeeld 10 bezoekers geweest op de pagina https://juist.nl/over-ons/. Hiervan zijn 7 bezoekers naar een andere pagina gegaan en de overige 3 bezoekers hebben na het bezoeken van de pagina de website verlaten. Dan is het bouncepercentage dus 30%.

Call-to-action (CTA)

Je klanten of potentiële kopers overhalen om tot een bepaalde handeling te komen, zoals het kopen van een product. Dit wordt gedaan door mensen op te roepen tot actie, door bijvoorbeeld buttons op een website.

Cascading style sheet (CSS)

Hiermee wordt de presentatie van HTML-documenten bepaald, zoals de lay-out van de webpagina. Voordelig hieraan is dat de vormgeving in een apart document staat waardoor die informatie niet in de broncode staat. Hierdoor blijft de broncode overzichtelijk.

Clickbank

Je kunt hierop informatieproducten verkopen, kopen en als affiliatie laten fungeren.

Cloaking

Dit is een van de Black Hat SEO technieken waarmee er aan de bezoekers een andere pagina wordt getoond dan dat er aan de Googlebot wordt getoond.

Comment

Een reactie, op bijvoorbeeld een blog.

CMS

CMS staat voor Content Management Systeem. Dit is een systeem wat het mogelijk maakt om een website, webshop of applicatie eenvoudig te beheren zonder technische kennis van het bouwen van een website. Binnen de wereld van CMS systemen bestaan feitelijk 2 stromen:

 1. Open source:
 • Dit wil zeggen dat de bron(code) van het CMS systeem vrij toegankelijk en uit te breiden is.
 • Als website eigenaar ben je minder afhankelijk in de keuze van je webbouwer omdat meerdere bouwers ermee kunnen werken.
 • Een open source CMS bevat veel standaard functionaliteit die (vaak) niet gebruikt worden
 • Een open source CMS is minder eenvoudig uit te breiden met op maat gemaakte functionaliteit
 1. Closed source:
 • Dit wil zeggen dat de bron(code) van het CMS systeem gesloten is en enkel toegankelijk is door de ontwikkelaar van het CMS
 • Als website eigenaar ben je afhankelijk van de ontwikkelaar.
 • Een closed source CMS is geheel naar eigen inzicht en wensen in te richten en uit te breiden.

Compatibiliteit

Als internetgebruiker kun je verschillende browserinstellingen gebruiken zoals afwijkende programma’s, versies, kleurinstellingen en resolutie. De compatibiliteit van een pagina laat zien of deze optimaal zichtbaar is met deze verschillende instellingen.
In de online wereld worden websites geoptimaliseerd en getest op basis van cross-device (apparaten: pc, mac, tablet, ipad, smartphone etc.) en cross-browser (internet explorer, firefox, safari, chrome, opera).

Concurrentie analyse

Alle websites die verschijnen in je zoekresultanten bij een zoekopdracht zijn je concurrent, ze vragen tenslotte allemaal aandacht van je doelgroep. Vindkracht 9 zegt wie je grootste online concurrenten zijn. En doormiddel van concurrentie analyse kun je je online concurrenten in kaart brengen. Hieruit kun jij en prioriteitenlijst opstellen. Dus een concurrentieanalyse biedt een duidelijk beeld van de online aanwezigheid van concurrenten. En een prioriteitenlijst waarmee je inzicht krijgt in de online kansen van je bedrijf.

Consumer Barometer

Een tool van Google om u te laten begrijpen waarom en hoe mensen het internet gebruiken.

Conversie

Een conversie duidt op het behalen van een bepaald doel op de website. Meestal gaat het om het verzamelen van gegevens van nieuwe of bestaande bezoekers (klanten). Iedere bezoeker bevindt zich echter in een andere fase en/of heeft een andere behoefte en dient dus op een andere manier ‘verleidt’ te worden om gegevens achter te laten binnen de website.

Conversiefunnel

De stappen die een bezoeker moet ondernemen om tot een transactie te komen. Vaak zijn dit bijvoorbeeld de stappen in een bestelprocedure.

Conversieoptimalisatie

Alle werkzaamheden gericht op het optimaliseren van het conversieratio, zowel vanuit het een kwantitatief als kwalitatief karakter.

Conversiepercentage

Het percentage bezoekers dat uiteindelijk tot een transactie komt. Stel er komen bijvoorbeeld 100 mensen op uw site, waarvan er 6 tot een conversie overgaan. Dan is het conversiepercentage 6%.

Conversieratio

De verhouding tussen het aantal keren dat een website is bezocht en het aantal keren dat dit tot het gewenste resultaat heeft geleidt. Voltooide doelen / Gebruikers * 100

Content

Met de content van een website wordt de inhoud of het eindresultaat van en dienst of product bedoeld. Bv. Een webpagina, e-mail, database of tv-programma.

Content Marketing

Content marketing is het geheel aan activiteiten wat erop is gericht om (nieuwe) bezoekers of klanten te binden met waardevolle en/of relevante content. Door deze content te ontwerpen, ontwikkelen, publiceren én te delen probeer je op een natuurlijke wijze in contact te komen met je doelgroep.

Cookies

Kleine tekstbestanden die soms meegezonden worden bij het ophalen van een webpagina. Vaak zijn cookies bedoeld om gebruikers te herkennen / identificeren. Cookies worden bij webshops ook gebruikt om herhalingsaankopen te kunnen meten maar ook om de conversie van bijvoorbeeld een AdWords advertentiecampagne te meten.

CPA

Cost Per Acquisition, ook wel Cost Per Action genoemd. Dit zijn de kosten welke gemoeid zijn met het behalen van één conversie uit online campagnes naar een nieuwe lead of klant.

C-panel

Staat voor Control panel. Hiermee beheert u uw hostingactiviteiten.

CPC

CPC staat voor Cost per click, oftewel de kosten per klik. Cost per click is een advertentiemodel waarbij de adverteerder alleen betaalt wanneer er daadwerkelijk op een advertentie geklikt wordt. Een adverteerder betaalt dus enkel voor het ingekochte aantal clicks, dit in tegenstelling tot het CPM model.

CPL

Cost Per Lead. Hierbij wordt afgerekend op het aantal leads naar de website. Dit kan bijvoorbeeld een informatieaanvraag zijn of een inschrijving op een nieuwsbrief.

CPM

Cost Per Mille. Een afgesproken prijs per 1.000 vertoningen van een advertentie.

Crawlen

Bij Crawlen verkend de zoekmachinesoftware websites om de inhoud van die sites te indexeren. Lukt dit niet goed dan heeft dit grote gevolgen voor de vindbaarheid van een website.

Canonical tag

Door een canonical tag weet een zoekmachine, dat meerdere pagina’s gezien moeten worden als één. Soms bestaan verschillende pagina’s namelijk uit dezelfde inhoud. Door een canonical tag, voorkom je dat zoekmachines pagina’s met dezelfde inhoud allemaal gaat indexeren.

CTR

Click Through Rate. De klikfrequentie gemeten tussen zelf te kiezen, variabele data. Twee voorbeelden:

 1. Het aantal vertoningen van een advertentie vs. het aantal kliks
 2. Het aantal weergaves van stap 1 in een checkout van een webwinkel vs. het aantal doorkliks naar stap 2 van de checkout

Als er met een link direct doorverwezen wordt naar een onderpagina van een website, noemen we dat een deeplink. Als er wordt verwezen naar de homepage, is er dus geen sprake van een deeplink. Er is wel sprake van een deeplink, als een andere website bijvoorbeeld een link opneemt naar de pagina https://juist.nl/diensten/techniek/wordpress-websites/.

Directory structuur

Directory structuur is in een map opgeslagen verzameling van bestanden van een website. De website heeft op een computer altijd een eigen directory. Hierin komen alle bestanden die opvraagbaar moeten zijn via het internet. Dit zijn BV. webpagina’s, plaatjes enz.

Direct verkeer in Google

Onder direct verkeer in Google Analytics, worden verschillende bezoekers verstaan:

 • Bezoekers die de URL van uw site direct hebben ingetypt in de browserbalk
 • Bezoekers die via een bookmark op uw website zijn gekomen (de link van de website is als bladwijzer toegevoegd aan een browser).
 • Bezoekers die via een niet getagde link in bijvoorbeeld e-mails, PDF bestanden of telefoonapplicaties bij uw website terecht gekomen zijn.

Echter, een bezoeker wordt alleen tot direct verkeer gerekend, als hij of zij voor de eerste keer uw website bezoekt.

Doelgroep analyse

Voor jou website is het van belang dat je weet hoe je je doelgroep kunt bereiken. Je wilt weten welke websites , social media en zoektermen je doelgroep gebruikt. Als je weet welke website, social media netwerken en zoektermen jouw doelgroep gebruikt kun je daar op gaan adverteren.

Domein

Ook wel domeinnaam genoemd, dit is hetzelfde als je webadres; dus bijvoorbeeld: https://juist.nl/.

DSP

Afkorting voor Demand Side Platform. Een Demand Side Platform is een platform met een eigen biedalgoritme. Hierdoor kunnen bureaus en adverteerders geautomatiseerd online media in kopen bij verschillende bronnen van banners.

Earned kanalen

Ook wel earned media of verdiende media genoemd. Hierbij gaat het om aandacht over u of uw product, die wordt geproduceerd door derden zoals bloggers of consumenten. Denk bijvoorbeeld aan een post op social media of mond-tot-mondreclame.

E-commerce

E-commerce is het totale proces van kopen en verkopen via internet. Deze handel vindt plaats via webshops, online marktplaatsen, websites voor aanbiedingen en websites voor (hotel)boekingen.

Flash

Flash is een door Adobe ontwikkelde webtechnologie of software. In flash kan een combinatie van geluid, video en animatie in de webinhoud worden gemaakt. Flash kan echter toegankelijkheidsproblemen opleveren voor gebruikers. Het gevolg hiervan is dat de gebruiker de pagina niet goed ziet en de website verlaat. Ook hebben sommige robots moeite om flash websites goed te kunnen lezen het gevolg hiervan is dat websites niet goed worden opgenomen in de zoekindex van de zoekmachine. Tegenwoordig is Adobe flash niet meer te gebruiken.

Frequency cap

Het aantal keren dat je advertentie in 24 uur wordt getoond aan dezelfde gebruiker.

Front-end

Een front-end systeem is bijvoorbeeld de verkooppagina en een back-end is het systeem waarin je kunt inloggen en de bestellingen kunt bekijken.

Gebruiker

Een gebruiker is iemand die in een bepaalde periode minimaal één keer de website heeft bezocht.

Global market finder

Met de Global Market Finder kunt u op zoek naar nieuwe buitenlandse klanten. Door het invoeren van zoekwoorden die uw product of bedrijf omschrijven en hieraan een regio toe te voegen, wordt gekeken of er wereldwijd doelgroepen zijn die geïnteresseerd zijn in dat wat u aanbiedt. Dit wordt gedaan aan de hand van internetzoekopdrachten die laten zien hoe vaak mensen wereldwijd hebben gezocht op uw zoekwoorden. Door Global Market Finder te koppelen aan AdWords, kan ook worden gekeken naar biedingen en concurrentie op ieder zoekwoord, per markt en taal.

Google+

Google Plus is het sociale netwerk van Google en is eveneens een gratis dienst van Google om uw bedrijfsvermelding binnen de (lokale) zoekresultaten van Google te beheren. De lokale zoekresultaten, welke je kunt herkennen aan het kaartje met pins, krijgen steeds vaker een prominente positie op de eerste pagina met zoekresultaten. Binnen de vermelding kunnen algemene bedrijfsgegevens, zoekwoorden (o.b.v. categorieën), openingstijden, foto´s, video´s en evt. aanvullende opmerkingen ingevoerd worden. De verificatie per post van deze vermelding duurt doorgaans 2 tot 3 weken. Indien de telefonische verificatie mogelijk is kan dit binnen enkele minuten geregeld zijn.

Google AdSense

Programma van Google waarmee je als webmaster tekstadvertenties op je website kunt weergeven. Advertenties welke qua inhoud aansluiten bij de teksten op je website worden weergegeven. Hier kun je als webmaster geld mee verdienen. Dit kan d.m.v. diverse verdienmodellen: CPM (cost per mille: prijs per 1.000 vertoningen van banners) of op basis van CPC (cost per click). De meest gekozen vorm is CPC waarbij je dus voor iedere klik een bedrag krijgt uitgekeerd. De inkomsten van variëren van enkele centen tot tientallen centen per klik.

Google Adwords

Google Adwords is een programma waarbij je als bedrijf kan adverteren in de zoekresultaten (zoeknetwerk) van Google en websites van derden welke middels Google AdSense zijn aangesloten (displaynetwerk). Deze advertenties in het zoeknetwerk zijn te vinden aan de boven- en rechterzijde van de organische resultaten van de zoekmachine. De advertenties in het displaynetwerk vind je op talloze websites in de vorm van tekst- en beeldadvertenties en kenmerken zich door een groen pijltje met aanvullende informatie van Google.

Google Analytics

Google Analytics is een gratis dienst van Google om statistieken van uw website, webshop, applicatie te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om u als beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Op basis van deze informatie kunnen online marketing campagnes of delen van de website worden aangepast aan het gedrag van bezoekers. Binnen de basis installatie zorgen we voor het aanmaken van een account en een profiel voor uw website, webshop, applicatie inclusief het verstrekken van toegang.

Google analytics code

Als een website gebruik maakt van Google Analytics, moet er op iedere pagina een code staan om dit aan te tonen. Deze code is te vinden door ergens op de website te gaan staan, de rechtermuisknop in de drukken en te kijken onder het kopje ‘bron weergeven’. Iedere website heeft een eigen, unieke code.

Google display netwerk

Google display netwerk is samen met het Google zoeknetwerk onderdeel van Google netwerk. Het Google display netwerk zorgt ervoor dat er geadverteerd kan worden op andere sites. De sites hebben dus aangegeven dat ze advertenties via Adwords toelaten op hun website.

Google keyword planner

Ook wel zoekwoordplanner genoemd. Met behulp van de zoekwoordplanner kunnen nieuwe campagnes wordt opgezet of al bestaande campagnes worden uitgebreid. Er kunnen bijvoorbeeld historische statistieken worden opgevraagd en zoekwoordenlijst worden bekeken.

Google partners

Dit programma van Google is opgezet voor bureaus en online marketing professionals. Het is bedoeld voor bedrijven die zich specialiseren in SEO en SEM, websiteontwikkeling, online adverteren en algemene marketing. Door lid te worden van Google partners, kom je in aanmerking voor promotieaanbiedingen van Google AdWords. Daarnaast krijg je meteen info van Google over de branche, nieuwe marketing insights en case studies. Als laatste kun je als één van de eersten nieuwe producten en functies testen.

Google search console

Een gratis programma van Google dat helpt bij het krijgen van informatie over de positionering van een site in Google. Het controleert een site op fouten en stuurt een waarschuwing bij ernstige problemen.

Google shopping

Advertenties met productvermelding als iemand naar het product op google.nl en/of google.nl/shopping zoekt. Als de klant op de advertentie klikt, komt hij of zij direct op webshop van de aanbieder waar hij of zij het product kan kopen.

Google trends

Een programma van Google waarbij gekeken kan worden naar de populariteit van zoektermen. Hoe vaak zijn bepaalde zoektermen gebruikt en wanneer worden ze gebruikt? Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld meerdere zoektermen met elkaar te vergelijken.

Google Webmastertools

Met Google Webmastertools beschikt u over gedetailleerde rapporten over de zichtbaarheid van uw pagina´s in Google. Door het toevoegen van een zogenaamde sitemap (welke beschikbaar is in uw CMS) wordt Google op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen de website over nieuwe en verwijderde pagina´s en actuele content. Daarnaast geeft Google Webmastertools interessante tips en inzichten over de indexatie, foutmeldingen, verbeterpunten en het aantal links naar uw website.

Gravit (click bank)

De score van een Clickbank product, het product converteert en verkoopt beter als de gravity hoger is.

Headings

Om teksten meer structuur te geven en in een oogopslag te kunnen zien wat het onderwerp is, wordt gebruik gemaakt van koppen en tussenkoppen. Deze koppen worden door de zoekmachine echter pas herkent, als headings worden toegevoegd aan die koppen. De zoekmachines zullen headings scannen, waarbij heading 1 het belangrijkste is.

Highlight extension

Een extra tekstregel bij je bestaande advertenties. Hierin geef je informatie over je producten of diensten. De extensie mag maximaal 25 tekens lang zijn.

Hover

Met je muis over bijvoorbeeld een plaatje of een link hangen.

Hosting

Dit is een plek op het internet (server) waar je je website kunt plaatsen.

Html

HyperText Markup Language. Dit is de algemene programmeertaal waarin veel websites geprogrammeerd worden.

HTML sitemap

Een HTML sitemap is navigatiehulpmiddel  voor de bezoekers van een website. De HTML sitemap is een losse pagina op een website waarin alle links van een website staan benoemd. Je kunt de link naar de HTML sitemap vaak onderaan de website vinden.

HTML-status code

Servers en browsers maken gebruik van deze code. De code geeft informatie over de pagina die is opgevraagd. Zo betekent de code 404 niet gevonden en staat de code 500 voor een interne serverfout.

Http

HyperText Transfer Protocol. Deze afkorting staat voor het systeem waarop alle webpagina’s werken.

HTTPS

HyperText Transfer Protocol Secur, dit is het protocol voor de aanvragen tussen een client (browser) en een server (webserver). De site waar gegevens op verstuurd worden moeten gebruik maken van HTTPS, dit is om te zorgen voor een beveiligde gegevensuitwisseling. Om gebruik te kunnen maken van HTTPS moet je het SSL certificaat installeren. De meest bekende beveiligde verbinding is een URL met https://.

Impressies

Het aantal keer dat een webpagina, banner of tekstadvertentie wordt getoond.

Inbound marketing

Het doel van inbound marketing is, door potentiële klanten gevonden te worden wanneer zij dat willen. Dit is over het algemeen voordeliger dan traditionele marketing. Dit komt omdat je gebruik kunt maken van je eigen kanalen zoals je website, social media of blogs. Je kunt daarop informatie, oplossingen , tips en andere interessante content rondom de diensten/producten geven aan potentiele klanten.

Indexatie optimalisatie

Je website wordt doormiddel van spiders geïndexeerd, hierdoor kan je website goed worden geïndexeerd door een zoekmachine. Het indexeren word per pagina gedaan en spider komt op jou website via een link.

Interactie ontwerp

Het interactie ontwerp beschrijft en laat vooral zien hoe de interactie tussen de bezoeker en de website, webshop, applicatie zal zijn. Hoe werkt de navigatie? Hoe wordt de content gepresenteerd? Hoe worden (complexe) primaire bezoekerstaken uitgevoerd? Hoe worden de doelen gerealiseerd? Kortom: wat staat waar, hoe werkt dat en waarom? De uitwerking van het interactie ontwerp resulteert in zogenaamde wireframes (draadmodellen). Dit zijn schematische tekeningen van de te ontwikkelen website, webshop, applicatie, onderverdeeld in diverse stappen waarmee de route van de bezoeker wordt geschetst.

Javascript

Javascript is een programeertaal die ervoor gebruikt wordt om websites interactief te maken. Je kunt met javascript dynamische functies aan webpagina’s toevoegen.

Keyword density

Dit is de verhouding tussen het aantal keywords in een tekst en het aantal woorden op een pagina. Er word nog steeds gedacht dat een grote hoeveelheid keywords (grote dichtheid) zorgt voor een goed gevonden website, dit is al echter niet meer het geval.

Knowledge Graph

Een verrijking van de zoekresultaten waarbij je direct een antwoord krijgt op je vraag. Zoek je bv. Een datum, persoon of plaats krijg je aan de rechterkant direct je antwoord op je zoekopdracht. Ook krijg je individuele zoekresultaten te zien, bv. als je in Amsterdam woont en je zoekt het weerbericht op krijg je het weer in Amsterdam te zien.

KPI

Key Performance Indicators, afgekort KPI’s, zijn variabelen om prestaties van bedrijven (bijvoorbeeld op het gebied van online marketing) te analyseren. Het is een managementinstrument welke meestal voldoet aan het SMART-principe.

Kwaliteitsscore

een score die naar schatting aangeeft wat de kwaliteit en relevantie is van uw advertenties, zoekwoorden en bestemmingspagina’s. Het is een score tussen de 1 en de 10. Hoe hoger de score, hoe relevanter de advertentie.

Landingspagina

De pagina waarop een bezoeker terecht komt na een zoekopdracht in een zoekmachine.

Linkbuilding

Het doel van linkbuilding is om meer bezoekers naar jouw website te krijgen en het is van belang voor de vindbaarheid van jouw website in Google. Linkbuilding is het verkrijgen van links op andere websites die naar jouw website verwijzen. Bij linkbuilding gaat het niet alleen om de hoeveelheid van de links maar ook om de kwaliteit. De link moet wel relevant zijn voor het onderwerp van de website. Je kunt zelf andere websites benaderen en vragen of ze een link naar jouw website willen plaatsen, als jou website waardevolle en aanvullende informatie heeft voor de door jou gevraagde website zullen ze eerder jou link gaan plaatsen. Ook de populariteit van jouw website is van belang want als jij een populaire website hebt zal dit meer waarde hebben voor de website waar jou link op staat. Heeft jou site veel externe links met veel kwaliteit dan zal jou website stijgen in de zoekresultaten.

Linkfarm

Om hoger in Google te komen heb je meer blacklinks nodig. Dit kan door pagina’s met met een intentie namelijk naar elkaar toe linken een goed voorbeeld hiervan is www.marketing.startpagina.nl

Een ‘waarde’ die Google geeft voor een backlink.

Linkpopulariteit

Een van de meest belangrijke factoren voor SEO is het aanvragen van links naar de website, dit wordt linkbuilding genoemd. Uit wereldwijd onderzoek is een top 11 naar voren gekomen van belangrijke factoren voor vindbaarheid in Google. Opvallend is dat 7 van de 11 belangrijke factoren te maken hebben met linkpopulariteit en linkstructuur. Google drukt de linkpopulariteit van webpagina’s uit in PageRank. Voor elke pagina in een website wordt dit uitgedrukt in een cijfer tussen de 0 en 10.Een website heeft linkpopulariteit nodig om uiteindelijk hoog te scoren. De hoeveelheid, relevantie en de kwaliteit van de inkomende links bepalen uiteindelijk de PageRank van een webpagina.

Long tail

Je hebt lange en korte zoektermen. Zo is een short tail bijvoorbeeld ‘ dagje uit’  en long tail ‘ een dagje uit in Oost-Brabant’ .  Een short tail bestaat dus ui 1, 2 of 3 woorden en een longtail uit 4 woorden of meer.

Longtail keywords

Dit zijn trefwoorden van 3 of meer woorden. Hierbij heb je op de algemene trefwoorden niet altijd een hoge kwaliteit aan bezoekers maar wel een hevige concurrentie.

MarCom

De afkoring voor marketing communicatie. Dit is het overbrengen van een uw boodschap, om op die manier mensen te beïnvloeden in de richting van uw bedrijf.

Marketing

Marketing draait om het creeeren en leveren van waarde voor klanten. Een vroegere definitie van marketing luidt dat het alle werkzaamheden omvat gericht op het bevorderen van de verkoop van producten of diensten.

Magento

Magento is een professioneel en veelgebruikt open-source e-commerce platform. Dit platform maakt het voor webbouwers en webwinkeliers mogelijk om op professionele wijze een flexibel en schaalbaar platform te bouwen waarmee een webwinkel alle mogelijkheden heeft om een succesvolle webwinkel te beheren. Door de grote hoeveelheid van standaard aanwezige functionaliteiten en een grote community met gratis of betaalde additionele plugins is een webwinkelier minder afhankelijk van technische kennis om te groeien qua mogelijkheden en functionaliteiten.

Maximum CPC bod

Een bod waarmee u het hoogste bedrag bepaalt dat u bereid bent om te betalen voor een klik op uw advertentie. Dus de maximale kosten per klik (ook wel max. CPC).

Merchant

Term die door advertentienetwerken wordt gebruikt om de bij hen aangesloten adverteerders  te benoemen.

Metric

Metrics zijn kengetallen of prestatie-indicatoren om het sturen van bedrijfsprocessen te managen. Een KPI bestaat veelal uit meerdere metrics.

META-description

Een ander woord voor META-description is page description. Dit zegt al genoeg, want in een META-description staat een omschrijving van de inhoud van de pagina. Elke pagina heeft zijn eigen META-description, deze omschrijving is zichtbaar bij de zoekmachineweergave onder de titel van de pagina.

META-keywords

Dit zijn sleutelwoorden over de inhoud van de tekst, ze worden pagina specifiek ingevuld, zo zijn ze relevant per pagina. De sleutelwoorden moeten terugkomen in de tekst van de pagina. Als je de sleuteloorden in META-tag zet moet tussen elk woord een komma. Ook is het bij het invoeren van de sleutelwoorden belangrijk dat het eerst genoemde woord het belangrijkste is.

META-refresh

als je webpagina verplaatst is wordt vaak gebruik gemaakt van de Meta Refresh tag, hiermee maak je dat duidelijk aan de zoekmachines. Ook worden de Meta refresh tags gebruikt als spam techniek. Bij een doorverwijzing van een webpagina naar een andere pagina kun je beter een 301 redirect gebruiken.

Metatags

Metatags zijn onzichtbare elementen met op te nemen informatie (voor bijvoorbeeld zoekrobots) over de inhoud van een website of een webpagina. Hiertoe wordt in de code van een webpagina eerst een aanduiding opgenomen van het soort informatie, en daarna de informatie zelf. Die laatste kan beschrijvend van aard zijn, of kan een opsomming van trefwoorden bevatten. De meest gebruikte en bekende metatags zijn de (meta) html title tag, meta description tag en meta author tag.

Name servers

Hiermee kun je je hosting koppelen met je domein. Dus de nameserver vetraald de domeinnaam naar een IP-adres. Als iemand een domeinnaam in zijn browser typt, dan zal zijn computer aan de nameserver vragen naar welk IP-adres moet surfen.

Niche

Een specifieke markt waarin je opereert

Online marketing

Online marketing is gericht op het bereiken van de gestelde strategische (marketing)doelstellingen met de inzet van internet en digitale technologieën zoals e-mail en mobiele telefoons.

On-site SEO

Aspecten die u op uw website aanpast, om uw plaats in de zoekmachine te optimaliseren en beter gevonden te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw Page Title, Meta Description en keywords.

Open source

Veel systemen, applicaties en functionaliteiten worden op basis van open source aangeboden. Dit wil zeggen dat de bron(code) van het systeem vrij toegankelijk en beschikbaar is.

Opt-in

De inschrijving van een e-mail adres welke geldig is aangevraagd en bevestigd door de ontvanger van een e-mail.

Opt-out

Het uitschrijven van een e-mail adres welke geldig is aangevraagd door de ontvanger van een e-mail.

Organic search

Verkeer via een (onbetaalde) link uit een zoekmachine.

Organische bezoeken

Bezoekers die op een zoekmachine resultaat hebben geklikt na een zoekopdracht in een zoekmachine, worden ook wel organische bezoekers genoemd. Betaald zoekverkeer, valt niet onder de organische bezoeken:

Owned kanalen

De media kanalen die u zelf beheert. U kunt op deze kanalen vertellen wat u wilt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw sociale media accounts.

PageRank

PageRank (afgekort PR) is een methode om pagina’s op internet te ordenen naar belangrijkheid. Deze techniek wordt toegepast door de zoekmachine Google en zorgt ervoor dat de meest relevante en hooggewaardeerde websites bovenaan de resultatenpagina komen te staan, in plaats van een lijst in alfabetische volgorde. Een pagina krijgt een hogere PageRank als er meer links (linkpopulariteit) van andere pagina’s zijn waarbij het aantal links op die andere pagina’s en de PageRank van die andere pagina’s ook van belang zijn.

Paid kanalen

Kanalen waarvoor u betaalt, om op die manier uw verhaal te kunnen vertellen. Denk bijvoorbeeld aan adverteren, zoekmachinemarketing en sponsoring.

Payment Service Provider (PSP)

Als webwinkelier kun je feitelijk niet zonder een payment service provider (PSP). Deze voorzien webwinkeliers van betaalmogelijkheden zoals iDEAL, bankoverschrijving, creditcard en betaling per mobiele telefoon. Naast deze directe betaalmogelijkheden worden steeds meer additionele diensten aangeboden zoals geïntegreerde facturatie, koppelingen met affiliate marketing en incasseringen van openstaande betalingen.

Paypro

Een plek waar uw klanten binnen drie minuten producten of diensten kunnen afrekenen.

Ping

Via Ping kunt u de veranderingen in uw site kenbaar maken aan zoekmachines.

Plugin

Een extra aanvulling van uw website. U kunt deze hiermee uitbreiden of meer mogelijkheden geven.

Pop-up

Een vaak kleiner scherm/venster dat verschijnt boven het openstaande scherm/venster.

PPV

Pay Per View. Dit is een goedkope manier van adverteren, waarbij betaald wordt per pop-up.

Presell

Een verkooppraatje. Met dit verkooppraatje promoot je je product en probeer je de klant te verleiden tot aankopen.

Publisher

Partij die reclame ruimte beschikbaar stelt.

Ranken

Je wordt als website gerankt in Google. Hoe hoger je gerankt wordt, hoe beter je website te zien is in Google. Het is dus eigenlijk in de zoekmachines verschijnen voor een bepaalde term.

Referral

Verkeer via sites van derden.

Responsive webdesign

Repsonsive webdesign is een manier van het ontwerpen en bouwen van websites met een vloeiende layout. Beelden, teksten, navigatie en functionaliteit passen zich aan naar het schermformaat waarmee de website wordt bekeken.

Responsive website

Als je website responsive is, past het zich aan aan het scherm waarmee uw bezoeker de website bezoekt. Uw website past zich bijvoorbeeld aan als iemand met een tablet of smartphone uw website bezoekt.

Retargeting

Een manier om eventuele klanten, die uw website al eens hebben bezocht, nogmaals terug te laten keren naar uw website.

Robot

Een website wordt door Google geïndexeerd door robots.

Robots.txt bestand

Dit bestand geeft aan tot hoever een zoekmachine een website mag doorlopen. Zo zijn er wellicht een aantal mapjes (klanten of afbeeldingen), waar u de zoekmachines liever uit houdt. Het robots.txt bestand is echter wel een verzoek, geen garantie.

ROI

Return On Investment. De mate en of snelheid waarmee een geïnvesteerd bedrag wordt terugverdiend.

Root

Manier van Google om uw website te indexeren.

Root-directory

De hoofddirecotory

Search Engine Marketing (SEM)

Ook bekend als zoekmachinemarketing, dit is een specialisme dat websites en webpagina’s vindbaar maakt bij zoekmachines als Google met als doel deze zo hoog mogelijk te positioneren op een pagina met relevante zoekresultaten. Vind- en zichtbaarheid in zoekmachines is van doorslaggevend belang voor het rendement van een website, webshop of applicatie. Daarbij kan het gaan om betaalde (SEA) en onbetaalde (SEO) resultaten.

Search Engine Optimization (SEO)

Bij Search Engine Optimization (SEO) draait het om de zogenaamde organische zoekresultaten. Dit zijn de gratis resultaten van een zoekmachine. Om op dit front goed te scoren, zijn drie componenten van belang:

 1. Techniek (zuiverheid van technische structuur, opbouw HTML en diverse technische aspecten.)
 2. Content (kwaliteit en kwantiteit van aanwezige content, aanwezige zoekwoorden en beelden.)
 3. Populariteit (relevante links (verwijzingen, tweets, likes) van en naar uw website, webshop, applicatie.)

Search Engine Advertising (SEA)

Ook bekend als zoekmachine adverteren, oftewel het tegen betaling plaatsen van advertenties boven en naast de natuurlijke zoekresultaten. Bij Search Engine Advertising kunnen 3 doelstellingen worden onderscheiden.

 1. Zoveel mogelijk vertoningen (bereik) genereren.
 2. Zoveel mogelijk kliks realiseren.
 3. Zoveel mogelijk conversies realiseren.

Search netwerk

Zoeknetwerk van een zoekmachine waarbinnen geatverteerd kan worden.

Search queries

Vertaling van zoekopdrachten.

Semantich search van Google

Semantic Search zorgt ervoor, dat Google jouw zoekopdracht echt gaat begrijpen. Op dit moment toont google de beste matchende websites, maar het doel is dat Google de zoeker een nog beter antwoord geeft op zijn vraag. De zoekmachine zal een betere match kunnen maken door de toevoeging van een database van miljoenen entiteiten. Er zal niet alleen gekeken worden naar de zoekwoorden, maar ook naar de relatie tussen bepaalde woorden.

SERP

SERP is de pagina die een de zoekmachine toont bij een zoekopdracht. Dit is zo relevant mogelijk gebaseerd op de zoekopdracht. Dus heb je een hoge positie in de SERP dan wordt jou pagina als een van het eerste resultaat getoond in de zoekmachine

Sessie

Een sessie is een groep interacties die binnen een bepaalde periode plaatsvinden op uw website. Eén sessie kan bijvoorbeeld meerdere scherm- of paginaweergaven, gebeurtenissen, sociale interacties en e-commercetransacties bevatten.

Een sessie is het verzamelbegrip voor de acties die een gebruiker op uw site uitvoert.

SMART

Een doelstelling dient te allen tijde ‘smart’ te zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

Snippet

De blauwe tekst van een website in google

Social

Verkeer via social media

Social media

Social media zijn online platformen waarbij de gebruikers verantwoordelijk zijn voor de inhoud. Daarnaast is er sprake van interactie en dialoog tussen de bezoekers onderling; ze wisselen zogenaamde user generated (zelf gemaakte) content uit. Doordat social media alsmaar terrein winnen, in combinatie met nieuwe – veelal mobiele – technologieën, verandert het internet steeds meer in een ‘consumer driven’ omgeving. Rasechte voorbeelden van social media zijn weblogs, forums, tools en sociale netwerken zoals Hyves, Facebook, LinkedIn, en Twitter. Andere voorbeelden van succesvolle social media zijn Wikipedia, YouTube en Zoover.

Social proof

Een term die veel wordt gebruikt voor het tonen van een sociale bevestiging met doel de bezoeker te overtuigen.

SSL/certificaat

Het SSL-certificaat is het meest gebruikte veiligheidsprotocol op het internet. Hiervoor zijn natuurlijk wel kosten, die kosten zijn afhankelijk van het type certificaat. Zo kun je een single certificaat maar ook een multi-domain of wilfcart certificaat. Dit certificaat heb je nodig om HTTPS te installeren. SSL-certificaten koppelen een cryptografische key digitaal aan de gegevens van een bedrijf doormiddel van kleine gegevensbestanden. Dit zorgt voor een beveiligde verbinding tussen een webserver en een browser. Het gebruik van SSL-certificaat wordt samen met HTTPS  gezien nieuwe norm voor het veilige gebruik van sociale media. Zeker nu Google heeft aangegeven dat het een klein SEO voordeel oplevert.

Style sheet

Het oppmaakprofiel van een website.

Targeting

Instellingen om een doelgroep te bereiken gebruikt door de adverteerders.

Tekstoptimalisatie

De vindbaarheid van een website in zoekmachines is een belangrijk deel van tekstoptimalisatie. Je wilt namelijk dat je tekst goed vindbaar is in de zoekmachine, daarvoor signalaren de zoekrobots zoekwoorden. Die zoekwoorden moeten daarom goed verwerkt zijn in de webtekst en webpagina. Naast dat je site vindbaar is wil je ook dat mensen de tekst bekijken en niet meteen wegklikken. De lezers moeten daarom meteen vanaf het begin aangesproken zijn. Het is daarom ook meestal dat de belangrijkste informatie in de bovenste alinea staat. Je schijft je webteksten voor je bezoekers maar ze moeten hem daarvoor wel kunnen vinden, een goede balans tussen de vindbaarheid van een tekst en de aantrekking van mensen is daarom erg van belang.

Themes

Een webite’s thema

Title tag

De title tag, is eigenlijk te eerste regel die een bezoeker ziet in de zoekmachine. Het is de tekst die bovenin de browserbalk verschijnt bij het openen van een pagina. Deze titel wordt door zoekmachines ook vaak getoond in de zoekresultaten. Een goede titel is van belang voor SEO en het doorklik ratio. Een goede eerste indruk is dus belangrijk!

Trafficsource

Een verkeersbron bijvoorbeeld google.

UBR

Unique Buying Reasons is een mooier en meer klantgerichte term voor de traditionele USP (unique selling point).

Uitsluiting zoekwoorden

U kunt hiermee zoekwoorden uitsluiten voor uw campagnes. U kunt zich hierdoor helemaal richten op zoekwoorden die van belang zijn voor uw klanten en u houdt niet-relevant verkeer tegen.

URL

Uniform Resource Locator. Het wereldadres waarop documenten en andere bronnen te vinden zijn op het Internet.

USP

In marketingtaal onderscheidt een “unique selling point” (USP) jouw bedrijf of product ten opzichte van concurrenten in de markt. Dit met als doel om een stuk van de markt te bedienen; niet voor niets is het woord marketing een afkorting van market-getting. Dit klinkt niet bepaald klantvriendelijk, mede daarom spreekt men tegenwoordig liever over “unique buying reasons” (UBR).

Viral marketing

Vrij vertaald is het een vorm van marketing welke zich als een virus (viraal) verspreidt. In principe is het mond-tot-mond reclame welke door de huidige communicatiemogelijkheden en snelheden op een snelle en goedkope manier (mits goed uitgevoerd) een groot aantal mensen kan bereiken.

Verkeersbronnen

Onder het kopje verkeersbronnen, kan in Google Analytics worden gekeken waar al de bezoekers van uw website vandaan komen. Zijn ze direct op uw website gekomen, of via een link op een andere site? Op deze manier kan ook per verkeersbron worden gekeken, wat het zoekgedrag van de bezoekers is.

Vertoningen/Weergaven

De weergave van één advertentie.

Vertoningsaandeel

Het vertoningspercentage, oftewel impression share, is het percentage vertoningen dat je advertenties krijgen, afgezet tegen het totale aantal vertoningen dat je überhaupt kunt ontvangen. Dit bereken je dus met deze formule: Vertoningen / totaal aantal geschikte vertoningen. Stel, je adverteert op ‘Online Marketing Bureau’ en op dat zoekwoord wordt maandelijks 1.000 keer gezocht. Jouw advertentie verschijnt 500 keer in die maand op dat zoekwoord. Dan is je vertoningspercentage 50%.

Verwijzing

een bezoeker kan op veel verschillende manieren bij je website terecht zijn gekomen. Als een bezoeker via een link op je site is gekomen, dan worden zij in Google Analytics zichtbaar bij ‘verwijzingen’. Verwijzing is dus eigenlijk een bezoeker bedoeld, die afkomstig is van andere websites.

Web 1.0

De eerste fase van het internet wordt beschouwd als het web van documenten.

Web 2.0

Web 2.0 draait om de volgende fase van internet waarbij sprake is van tweerichtingsverkeer i.p.v. eenrichtingsverkeer. In plaats van dat websites enkel informatie verschaffen wordt interactie aangegaan met gebruikers. Het gaat dan voornamelijk om (sociale) interactie die via het web op een interactieve en slimme manier wordt ontsloten en gestimuleerd.

Web 3.0

Web 3.0 is een term welke duidt op de trend waarbij internettoepassingen steeds meer op elkaar zijn afgestemd, kunnen samengaan of geïntegreerd kunnen worden.

Web Analytics

Alle activiteiten rondom het meten, verzamelen, analyseren, interpreteren en rapporteren van gebruikersdata van websites of webshops met als doel de ervaring, het gebruik of het resultaat te optimaliseren.

Webdevelopment

Dit zijn alle werkzaamheden en technieken voor het ontwikkelen van websites, webshops en webapplicaties.

Website scan

Een website scan verzamelt de informatie over de prestaties van je website, om dit te kunnen doen heb je de websitestatistieken nodig. Als je die niet hebt kan je ook niet het gedrag van de online bezoeker analyseren. Bij de behulp van de websitestatistieken kun je analyseren welke investering het meeste resultaat op leeft voor jou bedrijf.

Webstatistieken

Op een website, zijn alle dingen die gebeuren te meten. De gegevens die hieruit voort komen, kunnen worden getoond in een webstatistieken programma. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aantal bezoekers van je website, maar ook het zoekgedrag van deze bezoekers.

White Hat SEO

Dit is het legaal optimaliseren van je websites voor de zoekmachine. Dit gaat alleen volgens SEO technieken volgens de richtlijnen van een zoekmachine. Bij het gebruik van White Hat SEO loop je geen risico op afstraffing van de zoekmachines. Dus het is belangrijk om je aan de richtlijnen van de zoekmachine te houden. Eerst kon je zorgen voor een toppositie door het uithalen van trucs, nu zijn er nog trucs die werken maar van korte duur.

Widgets

De tools in wordpress

WordPress

Een CMS oplossing om je website in te maken.

WYSIWYG (What you see is what you get, editor)

Wat je invoert is wat je ziet, dus hierin kun je makkelijk je website in maken.

XML-sitemap

Dit is een bestand dat alleen gebruikt wordt door de zoekmachines. Het bestand bevat een lijst met alle URL’s van de site. In zo’n bestand staat hoe belangrijk de URL is ten opzichte van de andere URL’s, hoe vaak de inhoud van de URL is gewijzigd en wanneer de URL het laatst is bijgewerkt. Een XML-sitemap zorgt voor ervoor da teen website effectiever door zoekmachines kan worden geïndexeerd.

Zoekwoord onderzoek

Voordat je uw website kan optimaliseren, is het van belang dat je weet welke taal en woordkeus uw doelgroep gebruikt. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat uw website beter gevonden wordt. Een zoekwoord onderzoek is er dus voor bedoeld om een beeld te krijgen van de zoekwoorden die jouw potentiële klanten

Zoekmachine-optimalisatie

Door zoekmachine-optimalisatie zorg je ervoor dat door bepaalde aanpassingen, je website beter te vinden is in zoekmachines. Zoekmachine-optimalisatie wordt ook wel SEO genoemd en hiervoor is het van belang dat de zoekrobot van een zoekmachine precies kan vaststellen waar je website over gaat.

Zoeknetwerk

In dit netwerk vind je een groep zoekgerelateerde websites, waar uw advertenties kunnen worden weergegeven.

Zoekspider

je website wordt doormiddel van spiders geïndexeerd en bezocht, hierdoor kan je website goed worden geïndexeerd door een zoekmachine. Het indexeren word per pagina gedaan en spider komt op jouw website via een link.

Zoektypen

Hiermee heeft u meer controle over welke zoekopdrachten en zoektermen uw advertentie kunnen activeren. Er zijn verschillende zoektypen, die hieronder worden besproken.

Zoektype breed

De standaard zoekwoordoptie. Een advertentie wordt weergegeven als de zoekopdracht uw zoektermen bevat. Deze zoekopdracht mag daarnaast ook nog andere zoektermen bevatten.

Zoektype exact

De advertentie wordt weergegeven bij een zoekopdracht waar alleen gezocht wordt met een specifiek zoekwoord. Hierbij mogen geen andere zoekwoorden in de zoekopdracht staan.

Zoektype modified board

De advertentie wordt getoond voor zoekopdrachten die de aangepaste term bevatten.

Zoektype woordgroep

De advertentie wordt weergegeven als een zoekopdracht een exacte term of sterk gelijkende variant van de exacte term bevat.

301 redirect

Als de bezochte pagina naar een ander adres (URL) is verplaatst is een 301 redirect de manier om dit aan een zoekmachine of browser aan te geven. Hierdoor krijgen bezoekers geen foutmelding maar worden ze automatisch doorverwezen naar de nieuwe pagina.

404-pagina

Een 404-pagina krijg je wanneer de server de door de browser gevraagde pagina niet kan vinden. Dit is vervelend voor de bezoeker maar je komt dan toch op de website terecht. Ook krijg je uitgelegd dat de opgevraagde pagina niet meer bestaat.

In deze blogpost vind je de definities van veelgebruikte begrippen in de wereld van online/ internetmarketing. Veelgebruikte termen als backlinks, cpc, html, linkbuilding, kpi’s, web 3.0 en nog veel meer worden in het kort omschreven!

Klik op een van de onderstaande begrippen voor de volledige definitie:

Een persoonlijke link waarmee het systeem herkent dat een verkoop aan jou te danken is.

Affiliate marketing

Deze vorm van online marketing laat zich het best beschrijven als ‘dienst-wederdienst’. Dit betekent dat derden partijen jouw product of dienst promoten (denk aan partners of andere websites of eigenaren van nieuwsbrieflijsten of twitter volgers). Er onstaat hierdoor een win-win situate voor beiden partijen door te betalen voor resultaat waardoor de aanbieder (advertiser) van het product de klanten krijgen en de affiliate (publisher) een percentage voor zijn verdiensten door de behaalde omzet. Vaak wordt gebruik gemaakt van een affiliate network op zijn beurt ook een deel van de vergoeding opeist.

Algoritmes

Zoekmachines maken voortdurend gebruik van algoritmes. Bijvoorbeeld bij het bepalen van zoekresultaten. Zo maken ze gebruik van een bepaalde vaste volgorde (een reeks van berekeningen), om een vraag te kunnen beantwoorden.

ALT-tekst/ALT-tag

Zoekmachines kunnen afbeeldingen niet lezen. Daarom wordt er aan afbeeldingen een zogenoemde ALT-tekst of ALT-tag toegevoegd. Deze ALT-tag omschrijft wat er op de afbeelding te zien is, waardoor de zoekmachine hierover toch informatie krijgt.

Anchor tekst

Anchor tekst is de tekst die je ziet bij een link naar een andere pagina. Bv. merkstrategie met als link https://juist.nl/diensten/strategie/merkstrategie/, hierbij is ‘merkstrategie’ de anchor tekst. Een anchor tekst heeft een paar kenmerken:

 • Een anchor tekst is altijd klikbaar
 • Een anchor tekst is vaak onderstreept
 • Een anchor tekst heeft vaak een afwijkende kleur, meestal blauw
 • Een anchor tekst zegt meestal iets over de pagina waarnaar hij verwijst

Autosuggest

Snel informatie vinden bij het zien van voorbeelden die overeen komen met de zoektermen die je intypt.

Backend-systeem

Het gedeelte van een programma dat onzichtbaar is voor de gebruiker. Het is eigenlijk de ‘achterkant’ van een netwerk of systeem. Hierin kunnen werkzaamheden worden uitgevoerd waar de gebruiker weinig tot geen last van ervaart.

Backlinks zijn inkomende links van andere website’s. Het aantal inkomende links of verwijzingen zijn een graadmeter voor de populariteit van een website welke weer van belang is voor de vindbaarheid van een website in zoekmachines als Google. Andere benamingen voor backlinks zijn ook wel incoming links, inbound links, inlinks, en inward links.

Bereik

Aantal unieke bereikte personen

Big Data

Ongeveer 80% van alle beschikbare (digitale) data blijft onbenut. Big Data is de term die staat voor het analyseren van enorme hoeveelheden data in hun samenhang.

Black hat SEO

SEO staat voor Search Engine Optimization en betekent letterlijk ‘ zoekmachine optimalisatie’.  Bij black hat SEO gaat het om het gebruiken van technieken die buiten de richtlijnen vallen. Daarom noemt Google het ook wel eens onethische SEO. Denk aan technieken als verborgen teksten, keyword spamming en cloaking. Er kan voor het gebruiken van deze technieken een straf staan. Een voorbeeld hiervan is dat de website niet geïndexeerd zal worden.

Bodaanpassingen

Je kan zelf erg specifiek worden in je bied strategie en bepalen hoe agressief je wil bieden voor bepaalde opties (locatie, apparaat, tijd). Voorbeeld: Wanneer een specifieke campagne meer converteert via mobiel, bied je meer op mobiel.

Bouncepercentage

Ook wel bounce rate of weigeringspercentage genoemd. Dit is het percentage bezoekers, dat niet meer dan 1 pagina van de site bekijkt. Er zijn bijvoorbeeld 10 bezoekers geweest op de pagina https://juist.nl/over-ons/. Hiervan zijn 7 bezoekers naar een andere pagina gegaan en de overige 3 bezoekers hebben na het bezoeken van de pagina de website verlaten. Dan is het bouncepercentage dus 30%.

Call-to-action (CTA)

Je klanten of potentiële kopers overhalen om tot een bepaalde handeling te komen, zoals het kopen van een product. Dit wordt gedaan door mensen op te roepen tot actie, door bijvoorbeeld buttons op een website.

Cascading style sheet (CSS)

Hiermee wordt de presentatie van HTML-documenten bepaald, zoals de lay-out van de webpagina. Voordelig hieraan is dat de vormgeving in een apart document staat waardoor die informatie niet in de broncode staat. Hierdoor blijft de broncode overzichtelijk.

Clickbank

Je kunt hierop informatieproducten verkopen, kopen en als affiliatie laten fungeren.

Cloaking

Dit is een van Black Hat SEO techniek waarmee er aan der bezoekers een andere pagina wordt getoond dan dat er aan de Googlebot wordt getoond.

Comment

Een reactie, op bijvoorbeeld een blog.

CMS

CMS staat voor Content Management Systeem. Dit is een systeem wat het mogelijk maakt om een website, webshop of applicatie eenvoudig te beheren zonder technische kennis van het bouwen van een website. Binnen de wereld van CMS systemen bestaan feitelijk 2 stromen:

 1. Open source:
 • Dit wil zeggen dat de bron(code) van het CMS systeem vrij toegankelijk en uit te breiden is.
 • Als website eigenaar ben je minder afhankelijk in de keuze van je webbouwer omdat meerdere bouwers ermee kunnen werken.
 • Een open source CMS bevat veel standaard functionaliteit die (vaak) niet gebruikt worden
 • Een open source CMS is minder eenvoudig uit te breiden met op maat gemaakte functionaliteit
 1. Closed source:
 • Dit wil zeggen dat de bron(code) van het CMS systeem gesloten is en enkel toegankelijk is door de ontwikkelaar van het CMS
 • Als website eigenaar ben je afhankelijk van de ontwikkelaar.
 • Een closed source CMS is geheel naar eigen inzicht en wensen in te richten en uit te breiden.

Compatibiliteit

Als internetgebruiker kun je verschillende browserinstellingen gebruiken zoals afwijkende programma’s, versies, kleurinstellingen en resolutie. De compatibiliteit van een pagina laat zien of deze optimaal zichtbaar is met deze verschillende instellingen.
In de online wereld worden websites geoptimaliseerd en getest op basis van cross-device (apparaten: pc, mac, tablet, ipad, smartphone etc.) en cross-browser (internet explorer, firefox, safari, chrome, opera).

Concurrentie analyse

Alle websites die verschijnen in je zoekresultanten bij een zoekopdracht zijn je concurrent, ze vragen tenslotte allemaal aandacht van je doelgroep. Vindkracht 9 zegt wie je grootste online concurrenten zijn. En doormiddel van concurrentie analyse kun je je online concurrenten in kaart brengen. Hieruit kun jij en prioriteitenlijst opstellen. Dus een concurrentieanalyse biedt een duidelijk beeld van de online aanwezigheid van concurrenten. En een prioriteitenlijst waarmee je inzicht krijgt in de online kansen van je bedrijf.

Consumer Barometer

Een tool van Google om u te laten begrijpen waarom en hoe mensen het internet gebruiken.

Conversie

Een conversie duidt op het behalen van een bepaald doel op de website. Meestal gaat het om het verzamelen van gegevens van nieuwe of bestaande bezoekers (klanten). Iedere bezoeker bevindt zich echter in een andere fase en/of heeft een andere behoefte en dient dus op een andere manier ‘verleidt’ te worden om gegevens achter te laten binnen de website.

Conversiefunnel

De stappen die een bezoeker moet ondernemen om tot een transactie te komen. Vaak zijn dit bijvoorbeeld de stappen in een bestelprocedure.

Conversieoptimalisatie

Alle werkzaamheden gericht op het optimaliseren van het conversieratio, zowel vanuit het een kwantitatief als kwalitatief karakter.

Conversiepercentage

Het percentage bezoekers dat uiteindelijk tot een transactie komt. Stel er komen bijvoorbeeld 100 mensen op uw site, waarvan er 6 tot een conversie overgaan. Dan is het conversiepercentage 6%.

Conversieratio

De verhouding tussen het aantal keren dat een website is bezocht en het aantal keren dat dit tot het gewenste resultaat heeft geleidt. Voltooide doelen / Gebruikers * 100

Content

Met de content van een website wordt de inhoud of het eindresultaat van en dienst of product bedoeld. Bv. Een webpagina, e-mail, database of tv-programma.

Content Marketing

Content marketing is het geheel aan activiteiten wat erop is gericht om (nieuwe) bezoekers of klanten te binden met waardevolle en/of relevante content. Door deze content te ontwerpen, ontwikkelen, publiceren én te delen probeer je op een natuurlijke wijze in contact te komen met je doelgroep.

Cookies

Kleine tekstbestanden die soms meegezonden worden bij het ophalen van een webpagina. Vaak zijn cookies bedoeld om gebruikers te herkennen / identificeren. Cookies worden bij webshops ook gebruikt om herhalingsaankopen te kunnen meten maar ook om de conversie van bijvoorbeeld een AdWords advertentiecampagne te meten.

CPA

Cost Per Acquisition, ook wel Cost Per Action genoemd. Dit zijn de kosten welke gemoeid zijn met het behalen van één conversie uit online campagnes naar een nieuwe lead of klant.

C-panel

Staat voor Control panel. Hiermee beheert u uw hostingactiviteiten.

CPC

CPC staat voor Cost per click, oftewel de kosten per klik. Cost per click is een advertentiemodel waarbij de adverteerder alleen betaalt wanneer er daadwerkelijk op een advertentie geklikt wordt. Een adverteerder betaalt dus enkel voor het ingekochte aantal clicks, dit in tegenstelling tot het CPM model.

CPL

Cost Per Lead. Hierbij wordt afgerekend op het aantal leads naar de website. Dit kan bijvoorbeeld een informatieaanvraag zijn of een inschrijving op een nieuwsbrief.

CPM

Cost Per Mille. Een afgesproken prijs per 1.000 vertoningen van een advertentie.

Crawlen

Bij Crawlen verkend de zoekmachinesoftware websites om de inhoud van die sites te indexeren. Lukt dit niet goed dan heeft dit grote gevolgen voor de vindbaarheid van een website.

Canonical tag

Door een canonical tag weet een zoekmachine, dat meerdere pagina’s gezien moeten worden als één. Soms bestaan verschillende pagina’s namelijk uit dezelfde inhoud. Door een canonical tag, voorkom je dat zoekmachines pagina’s met dezelfde inhoud allemaal gaat indexeren.

CTR

Click Through Rate. De klikfrequentie gemeten tussen zelf te kiezen, variabele data. Twee voorbeelden:

 1. Het aantal vertoningen van een advertentie vs. het aantal kliks
 2. Het aantal weergaves van stap 1 in een checkout van een webwinkel vs. het aantal doorkliks naar stap 2 van de checkout

Als er met een link direct doorverwezen wordt naar een onderpagina van een website, noemen we dat een deeplink. Als er wordt verwezen naar de homepage, is er dus geen sprake van een deeplink. Er is wel sprake van een deeplink, als een andere website bijvoorbeeld een link opneemt naar de pagina https://juist.nl/diensten/techniek/wordpress-websites/

Directory structuur

Directory structuur is in een map opgeslagen verzameling van bestanden van een website. De website heeft op een computer altijd een eigen directory. Hierin komen alle bestanden die opvraagbaar moeten zijn via het internet. Dit zijn BV. webpagina’s, plaatjes enz.

Direct verkeer in Google

Onder direct verkeer in Google Analytics, worden verschillende bezoekers verstaan:

 • Bezoekers die de URL van uw site direct hebben ingetypt in de browserbalk
 • Bezoekers die via een bookmark op uw website zijn gekomen (de link van de website is als bladwijzer toegevoegd aan een browser).
 • Bezoekers die via een niet getagde link in bijvoorbeeld e-mails, PDF bestanden of telefoonapplicaties bij uw website terecht gekomen zijn.

Echter, een bezoeker wordt alleen tot direct verkeer gerekend, als hij of zij voor de eerste keer uw website bezoekt.

Doelgroep analyse

Voor jou website is het van belang dat je weet hoe je je doelgroep kunt bereiken. Je wilt weten welke websites , social media en zoektermen je doelgroep gebruikt. Als je weet welke website, social media netwerken en zoektemen jouw doelgroep gebruikt kun je daar gaan adverteren.

Domein

Ook wel domeinnaam genoemd, dit is hetzelfde als je webadres; dus bijvoorbeeld: https://juist.nl/.

DSP

Afkorting voor Demand Side Platform. Een Demand Side Platform is een platform met een eigen biedalgoritme. Hierdoor kunnen bureaus en adverteerders geautomatiseerd online media in kopen bij verschillende bronnen van banners.

Earned kanalen

Ook wel earned media of verdiende media genoemd. Hierbij gaat het om aandacht over u of uw product, die wordt geproduceerd door derden zoals bloggers of consumenten. Denk bijvoorbeeld aan een post op social media of mond-tot-mondreclame.

E-commerce

E-commerce is het totale proces van kopen en verkopen via internet. Deze handel vindt plaats via webshops, online marktplaatsen, websites voor aanbiedingen en websites voor (hotel)boekingen.

Flash

Flash is een door Adobe ontwikkelde webtechnologie of software. In flash kan een combinatie van geluid, video en animatie in de webinhoud worden gemaakt. Flash kan echter toegankelijkheidsproblemen opleveren voor gebruikers. Het gevolg hiervan is dat de gebruiker de pagina niet goed ziet en de website verlaat. Ook hebben sommige robots moeite om flash websites goed te kunnen lezen het gevolg hiervan is dat websites niet goed worden opgenomen in de zoekindex van de zoekmachine.

Frequency cap

Het aantal keren dat je advertentie in 24 uur wordt getoond aan dezelfde gebruiker.

Front-end

Een front-end systeem is bijvoorbeeld de verkooppagina en een back-end is het systeem waarin je kunt inloggen en de bestellingen kunt bekijken.

Gebruiker

Een gebruiker is iemand die in een bepaalde periode minimaal één keer de website heeft bezocht.

Global market finder

Met de Global Market Finder kunt u op zoek naar nieuwe buitenlandse klanten. Door het invoeren van zoekwoorden die uw product of bedrijf omschrijven en hieraan een regio toe te voegen, wordt gekeken of er wereldwijd doelgroepen zijn die geïnteresseerd zijn in dat wat u aanbiedt. Dit wordt gedaan aan de hand van internetzoekopdrachten die laten zien hoe vaak mensen wereldwijd hebben gezocht op uw zoekwoorden. Door Global Market Finder te koppelen aan AdWords, kan ook worden gekeken naar biedingen en concurrentie op ieder zoekwoord, per markt en taal.

Google+

Google Plus is het sociale netwerk van Google en is eveneens een gratis dienst van Google om uw bedrijfsvermelding binnen de (lokale) zoekresultaten van Google te beheren. De lokale zoekresultaten, welke je kunt herkennen aan het kaartje met pins, krijgen steeds vaker een prominente positie op de eerste pagina met zoekresultaten. Binnen de vermelding kunnen algemene bedrijfsgegevens, zoekwoorden (o.b.v. categorieën), openingstijden, foto´s, video´s en evt. aanvullende opmerkingen ingevoerd worden. De verificatie per post van deze vermelding duurt doorgaans 2 tot 3 weken. Indien de telefonische verificatie mogelijk is kan dit binnen enkele minuten geregeld zijn.

Google AdSense

Programma van Google waarmee je als webmaster tekstadvertenties op je website kunt weergeven. Advertenties welke qua inhoud aansluiten bij de teksten op je website worden weergegeven. Hier kun je als webmaster geld mee verdienen. Dit kan d.m.v. diverse verdienmodellen: CPM (cost per mille: prijs per 1.000 vertoningen van banners) of op basis van CPC (cost per click). De meest gekozen vorm is CPC waarbij je dus voor iedere klik een bedrag krijgt uitgekeerd. De inkomsten van variëren van enkele centen tot tientallen centen per klik.

Google Adwords

Google Adwords is een programma waarbij je als bedrijf kan adverteren in de zoekresultaten (zoeknetwerk) van Google en websites van derden welke middels Google AdSense zijn aangesloten (displaynetwerk). Deze advertenties in het zoeknetwerk zijn te vinden aan de boven- en rechterzijde van de organische resultaten van de zoekmachine. De advertenties in het displaynetwerk vind je op talloze websites in de vorm van tekst- en beeldadvertenties en kenmerken zich door een groen pijltje met aanvullende informatie van Google.

Google Analytics

Google Analytics is een gratis dienst van Google om statistieken van uw website, webshop, applicatie te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om u als beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Op basis van deze informatie kunnen online marketing campagnes of delen van de website worden aangepast aan het gedrag van bezoekers. Binnen de basis installatie zorgen we voor het aanmaken van een account en een profiel voor uw website, webshop, applicatie inclusief het verstrekken van toegang.

Google analytics code

Als een website gebruik maakt van Google Analytics, moet er op iedere pagina een code staan om dit aan te tonen. Deze code is te vinden door ergens op de website te gaan staan, de rechtermuisknop in de drukken en te kijken onder het kopje ‘bron weergeven’. Iedere website heeft een eigen, unieke code.

Google display netwerk

Google display netwerk is samen met het Google zoeknetwerk onderdeel van Google netwerk. Het Google display netwerk zorgt ervoor dat er geadverteerd kan worden op andere sites. De sites hebben dus aangegeven dat ze advertenties via Adwords toelaten op hun website.

Google keyword planner

Ook wel zoekwoordplanner genoemd. Met behulp van de zoekwoordplanner kunnen nieuwe campagnes wordt opgezet of al bestaande campagnes worden uitgebreid. Er kunnen bijvoorbeeld historische statistieken worden opgevraagd en zoekwoordenlijst worden bekeken.

Google partners

Dit programma van Google is opgezet voor bureaus en online marketing professionals. Het is bedoeld voor bedrijven die zich specialiseren in SEO en SEM, websiteontwikkeling, online adverteren en algemene marketing. Door lid te worden van Google partners, kom je in aanmerking voor promotieaanbiedingen van Google AdWords. Daarnaast krijg je meteen info van Google over de branche, nieuwe marketing insights en case studies. Als laatste kun je als één van de eersten nieuwe producten en functies testen.

Google search console

Een gratis programma van Google dat helpt bij het krijgen van informatie over de positionering van een site in Google. Het controleert een site op fouten en stuurt een waarschuwing bij ernstige problemen.

Google shopping

Advertenties met productvermelding als iemand naar het product op goole.nl en/of google.nl/shopping zoekt. Als de klant op de advertentie klikt, komt hij of zij direct op webshop van de aanbieder waar hij of zij het product kan kopen.

Google trends

Een programma van google waarbij gekeken kan worden naar de populariteit van zoektermen. Hoe vaak zijn bepaalde zoektermen gebruikt en wanneer worden ze gebruikt? Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld meerdere zoektermen met elkaar te vergelijken.

Google Webmastertools

Met Google Webmastertools beschikt u over gedetailleerde rapporten over de zichtbaarheid van uw pagina´s in Google. Door het toevoegen van een zogenaamde sitemap (welke beschikbaar is in uw CMS) wordt Google op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen de website over nieuwe en verwijderde pagina´s en actuele content. Daarnaast geeft Google Webmastertools interessante tips en inzichten over de indexatie, foutmeldingen, verbeterpunten en het aantal links naar uw website.

Gravit (click bank)

De score van een Clickbank product, het product converteert en verkoopt beter als de gravity hoger is.

Headings

Om teksten meer structuur te geven en in een oogopslag te kunnen zien wat het onderwerp is, wordt gebruik gemaakt van koppen en tussenkoppen. Deze koppen worden door de zoekmachine echter pas herkent, als headings worden toegevoegd aan die koppen. De zoekmachines zullen headings scannen, waarbij heading 1 het belangrijkste is.

Highlight extension

Een extra tekstregel bij je bestaande advertenties. Hierin geef je informatie over je producten of diensten. De extensie mag maximaal 25 tekens lang zijn.

Hover

Met je muis over bijvoorbeeld een plaatje of een link hangen.

Hosting

Dit is een plek op het internet (server) waar je je website kunt plaatsen.

Html

HyperText Markup Language. Dit is de algemene programmeertaal waarin veel websites geprogrammeerd worden.

HTML sitemap

Een HTML sitemap is navigatiehulpmiddel  voor de bezoekers van een website. De HTML sitemap is een losse pagina op een website waarin alle links van een website staan benoemd. Je kunt de link naar de HTML sitemap vaak onderaan de website vinden.

HTML-status code

Servers en browsers maken gebruik van deze code. De code geeft informatie over de pagina die is opgevraagd. Zo betekent de code 404 niet gevonden en staat de code 500 voor een interne serverfout.

Http

HyperText Transfer Protocol. Deze afkorting staat voor het systeem waarop alle webpagina’s werken.

HTTPS

HyperText Transfer Protocol Secur, dit is het protocol voor de aanvragen tussen een client (browser) en een server (webserver). De site waar gegevens op verstuurd worden moeten gebruik maken van HTTPS, dit is om te zorgen voor een beveiligde gegevensuitwisseling. Om gebruik te kunnen maken van HTTPS moet je het SSL certificaat installeren. De meest bekende beveiligde verbinding is een URL met https://.

Impressies

Het aantal keer dat een webpagina, banner of tekstadvertentie wordt getoond.

Inbound marketing

Het doel van inbound marketing is, door potentiële klanten gevonden te worden wanneer zij dat willen. Dit is over het algemeen voordeliger dan traditionele marketing. Dit komt omdat je gebruik kunt maken van je eigen kanalen zoals je website, social media of blogs. Je kunt daarop informatie, oplossingen , tips en andere interessante content rondom de diensten/producten geven aan potentiele klanten.

Indexatie optimalisatie

Je website wordt doormiddel van spiders geïndexeerd, hierdoor kan je website goed worden geïndexeerd door een zoekmachine. Het indexeren word per pagina gedaan en spider komt op jou website via een link.

Interactie ontwerp

Het interactie ontwerp beschrijft en laat vooral zien hoe de interactie tussen de bezoeker en de website, webshop, applicatie zal zijn. Hoe werkt de navigatie? Hoe wordt de content gepresenteerd? Hoe worden (complexe) primaire bezoekerstaken uitgevoerd? Hoe worden de doelen gerealiseerd? Kortom: wat staat waar, hoe werkt dat en waarom? De uitwerking van het interactie ontwerp resulteert in zogenaamde wireframes (draadmodellen). Dit zijn schematische tekeningen van de te ontwikkelen website, webshop, applicatie, onderverdeeld in diverse stappen waarmee de route van de bezoeker wordt geschetst.

Javascript

Javascript is een programeertaal die ervoor gebruikt wordt om websites interactief te maken. Je kunt met javascript dynamische functies aan webpagina’s toevoegen.

Keyword density

Dit is de verhouding tussen het aantal keywords in een tekst en het aantal woorden op een pagina. Er word nog steeds gedacht dat een grote hoeveelheid keywords (grote dichtheid) zorgt voor een goed gevonden website, dit is al echter niet meer het geval.

Knowledge Graph

Een verrijking van de zoekresultaten waarbij je direct een antwoord krijgt op je vraag. Zoek je bv. Een datum, persoon of plaats krijg je aan de rechterkant direct je antwoord op je zoekopdracht. Ook krijg je individuele zoekresultaten te zien, bv. als je in Amsterdam woont en je zoekt het weerbericht op krijg je het weer in Amsterdam te zien.

KPI

Key Performance Indicators, afgekort KPI’s, zijn variabelen om prestaties van bedrijven (bijvoorbeeld op het gebied van online marketing) te analyseren. Het is een managementinstrument welke meestal voldoet aan het SMART-principe.

Kwaliteitsscore

een score die naar schatting aangeeft wat de kwaliteit en relevantie is van uw advertenties, zoekwoorden en bestemmingspagina’s. Het is een score tussen de 1 en de 10. Hoe hoger de score, hoe relevanter de advertentie.

Landingspagina

De pagina waarop een bezoeker terecht komt na een zoekopdracht in een zoekmachine.

Linkbuilding

Het doel van linkbuilding is om meer bezoekers naar jouw website te krijgen en het is van belang voor de vindbaarheid van jouw website in Google. Linkbuilding is het verkrijgen van links op andere websites die naar jouw website verwijzen. Bij linkbuilding gaat het niet alleen om de hoeveelheid van de links maar ook om de kwaliteit. De link moet wel relevant zijn voor het onderwerp van de website. Je kunt zelf andere websites benaderen en vragen of ze een link naar jouw website willen plaatsen, als jou website waardevolle en aanvullende informatie heeft voor de door jou gevraagde website zullen ze eerder jou link gaan plaatsen. Ook de populariteit van jouw website is van belang want als jij een populaire website hebt zal dit meer waarde hebben voor de website waar jou link op staat. Heeft jou site veel externe links met veel kwaliteit dan zal jou website stijgen in de zoekresultaten.

Linkfarm

Om hoger in Google te komen heb je meer blacklinks nodig. Dit kan door pagina’s met met een intentie namelijk naar elkaar toe linken een goed voorbeeld hiervan is www.marketing.Startpagina.nl

Een ‘waarde’ die Google geeft voor een backlink.

Linkpopulariteit

Een van de meest belangrijke factoren voor SEO is het aanvragen van links naar de website, dit wordt linkbuilding genoemd. Uit wereldwijd onderzoek is een top 11 naar voren gekomen van belangrijke factoren voor vindbaarheid in Google. Opvallend is dat 7 van de 11 belangrijke factoren te maken hebben met linkpopulariteit en linkstructuur. Google drukt de linkpopulariteit van webpagina’s uit in PageRank. Voor elke pagina in een website wordt dit uitgedrukt in een cijfer tussen de 0 en 10.Een website heeft linkpopulariteit nodig om uiteindelijk hoog te scoren. De hoeveelheid, relevantie en de kwaliteit van de inkomende links bepalen uiteindelijk de PageRank van een webpagina.

Long tail

Je hebt lange en korte zoektermen. Zo is een short tail bijvoorbeeld ‘ dagje uit’  en long tail ‘ een dagje uit in Oost-Brabant’ .  Een short tail bestaat dus ui 1, 2 of 3 woorden en een longtail uit 4 woorden of meer.

Longtail keywords

Dit zijn trefwoorden van 3 of meer woorden. Hierbij heb je op de algemene trefwoorden niet altijd een hoge kwaliteit aan bezoekers maar wel een hevige concurrentie.

MarCom

De afkoring voor marketing communicatie. Dit is het overbrengen van een uw boodschap, om op die manier mensen te beïnvloeden in de richting van uw bedrijf.

Marketing

Marketing draait om het creeeren en leveren van waarde voor klanten. Een vroegere definitie van marketing luidt dat het alle werkzaamheden omvat gericht op het bevorderen van de verkoop van producten of diensten.

Magento

Magento is een professioneel en veelgebruikt open-source e-commerce platform. Dit platform maakt het voor webbouwers en webwinkeliers mogelijk om op professionele wijze een flexibel en schaalbaar platform te bouwen waarmee een webwinkel alle mogelijkheden heeft om een succesvolle webwinkel te beheren. Door de grote hoeveelheid van standaard aanwezige functionaliteiten en een grote community met gratis of betaalde additionele plugins is een webwinkelier minder afhankelijk van technische kennis om te groeien qua mogelijkheden en functionaliteiten.

Maximum CPC bod

Een bod waarmee u het hoogste bedrag bepaalt dat u bereid bent om te betalen voor een klik op uw advertentie. Dus de maximale kosten per klik (ook wel max. CPC).

Merchant

Term die door advertentienetwerken wordt gebruikt om de bij hen aangesloten adverteerders  te benoemen.

Metric

Metrics zijn kengetallen of prestatie-indicatoren om het sturen van bedrijfsprocessen te managen. Een KPI bestaat veelal uit meerdere metrics.

META-description

Een ander woord voor META-description is page description. Dit zegt al genoeg, want in een META-description staat een omschrijving van de inhoud van de pagina. Elke pagina heeft zijn eigen META-description, deze omschrijving is zichtbaar bij de zoekmachineweergave onder de titel van de pagina.

META-keywords

Dit zijn sleutelwoorden over de inhoud van de tekst, ze worden pagina specifiek ingevuld, zo zijn ze relevant per pagina. De sleutelwoorden moeten terugkomen in de tekst van de pagina. Als je de sleuteloorden in META-tag zet moet tussen elk woord een komma. Ook is het bij het invoeren van de sleutelwoorden belangrijk dat het eerst genoemde woord het belangrijkste is.

META-refresh

als je webpagina verplaatst is wordt vaak gebruik gemaakt van de Meta Refresh tag, hiermee maak je dat duidelijk aan de zoekmachines. Ook worden de Meta refresh tags gebruikt als spam techniek. Bij een doorverwijzing van een webpagina naar een andere pagina kun je beter een 301 redirect gebruiken.

Metatags

Metatags zijn onzichtbare elementen met op te nemen informatie (voor bijvoorbeeld zoekrobots) over de inhoud van een website of een webpagina. Hiertoe wordt in de code van een webpagina eerst een aanduiding opgenomen van het soort informatie, en daarna de informatie zelf. Die laatste kan beschrijvend van aard zijn, of kan een opsomming van trefwoorden bevatten. De meest gebruikte en bekende metatags zijn de (meta) html title tag, meta description tag en meta author tag.

Name servers

Hiermee kun je je hosting koppelen met je domein. Dus de nameserver vetraald de domeinnaam naar een IP-adres. Als iemand een domeinnaam in zijn browser typt, dan zal zijn computer aan de nameserver vragen naar welk IP-adres moet surfen.

Niche

Een specifieke markt waarin je opereert

Online marketing

Online marketing is gericht op het bereiken van de gestelde strategische (marketing)doelstellingen met de inzet van internet en digitale technologieën zoals e-mail en mobiele telefoons.

On-site SEO

Aspecten die u op uw website aanpast, om uw plaats in de zoekmachine te optimaliseren en beter gevonden te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw Page Title, Meta Description en keywords.

Open source

Veel systemen, applicaties en functionaliteiten worden op basis van open source aangeboden. Dit wil zeggen dat de bron(code) van het systeem vrij toegankelijk en beschikbaar is.

Opt-in

De inschrijving van een e-mail adres welke geldig is aangevraagd en bevestigd door de ontvanger van een e-mail.

Opt-out

Het uitschrijven van een e-mail adres welke geldig is aangevraagd door de ontvanger van een e-mail.

Organic search

Verkeer via een (onbetaalde) link uit een zoekmachine.

Organische bezoeken

Bezoekers die op een zoekmachine resultaat hebben geklikt na een zoekopdracht in een zoekmachine, worden ook wel organische bezoekers genoemd. Betaald zoekverkeer, valt niet onder de organische bezoeken:

Owned kanalen

De media kanalen die u zelf beheert. U kunt op deze kanalen vertellen wat u wilt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw sociale media accounts.

PageRank

PageRank (afgekort PR) is een methode om pagina’s op internet te ordenen naar belangrijkheid. Deze techniek wordt toegepast door de zoekmachine Google en zorgt ervoor dat de meest relevante en hooggewaardeerde websites bovenaan de resultatenpagina komen te staan, in plaats van een lijst in alfabetische volgorde. Een pagina krijgt een hogere PageRank als er meer links (linkpopulariteit) van andere pagina’s zijn waarbij het aantal links op die andere pagina’s en de PageRank van die andere pagina’s ook van belang zijn.

Paid kanalen

Kanalen waarvoor u betaalt, om op die manier uw verhaal te kunnen vertellen. Denk bijvoorbeeld aan adverteren, zoekmachinemarketing en sponsoring.

Payment Service Provider (PSP)

Als webwinkelier kun je feitelijk niet zonder een payment service provider (PSP). Deze voorzien webwinkeliers van betaalmogelijkheden zoals iDEAL, bankoverschrijving, creditcard en betaling per mobiele telefoon. Naast deze directe betaalmogelijkheden worden steeds meer additionele diensten aangeboden zoals geïntegreerde facturatie, koppelingen met affiliate marketing en incasseringen van openstaande betalingen.

Paypro

Een plek waar uw klanten binnen drie minuten producten of diensten kunnen afrekenen.

Ping

Via Ping kunt u de veranderingen in uw site kenbaar maken aan zoekmachines.

Plugin

Een extra aanvulling van uw website. U kunt deze hiermee uitbreiden of meer mogelijkheden geven.

Pop-up

Een vaak kleiner scherm/venster dat verschijnt boven het openstaande scherm/venster.

PPV

Pay Per View. Dit is een goedkope manier van adverteren, waarbij betaald wordt per pop-up.

Presell

Een verkooppraatje. Met dit verkooppraatje promoot je je product en probeer je de klant te verleiden tot aankopen.

Publisher

Partij die reclame ruimte beschikbaar stelt.

Ranken

Je wordt als website gerankt in Google. Hoe hoger je gerankt wordt, hoe beter je website te zien is in Google. Het is dus eigenlijk in de zoekmachines verschijnen voor een bepaalde term.

Referral

Verkeer via sites van derden.

Responsive webdesign

Repsonsive webdesign is een manier van het ontwerpen en bouwen van websites met een vloeiende layout. Beelden, teksten, navigatie en functionaliteit passen zich aan naar het schermformaat waarmee de website wordt bekeken.

Responsive website

Als je website responsive is, past het zich aan aan het scherm waarmee uw bezoeker de website bezoekt. Uw website past zich bijvoorbeeld aan als iemand met een tablet of smartphone uw website bezoekt.

Retargeting

Een manier om eventuele klanten, die uw website al eens hebben bezocht, nogmaals terug te laten keren naar uw website.

Robot

Een website wordt door Google geïndexeerd door robots.

Robots.txt bestand

Dit bestand geeft aan tot hoever een zoekmachine een website mag doorlopen. Zo zijn er wellicht een aantal mapjes (klanten of afbeeldingen), waar u de zoekmachines liever uit houdt. Het robots.txt bestand is echter wel een verzoek, geen garantie.

ROI

Return On Investment. De mate en of snelheid waarmee een geïnvesteerd bedrag wordt terugverdiend.

Root

Manier van Google om uw website te indexeren.

Root-directory

De hoofddirecotory

Search Engine Marketing (SEM)

Ook bekend als zoekmachinemarketing, dit is een specialisme dat websites en webpagina’s vindbaar maakt bij zoekmachines als Google met als doel deze zo hoog mogelijk te positioneren op een pagina met relevante zoekresultaten. Vind- en zichtbaarheid in zoekmachines is van doorslaggevend belang voor het rendement van een website, webshop of applicatie. Daarbij kan het gaan om betaalde (SEA) en onbetaalde (SEO) resultaten.

Search Engine Optimization (SEO)

Bij Search Engine Optimization (SEO) draait het om de zogenaamde organische zoekresultaten. Dit zijn de gratis resultaten van een zoekmachine. Om op dit front goed te scoren, zijn drie componenten van belang:

 1. Techniek (zuiverheid van technische structuur, opbouw HTML en diverse technische aspecten.)
 2. Content (kwaliteit en kwantiteit van aanwezige content, aanwezige zoekwoorden en beelden.)
 3. Populariteit (relevante links (verwijzingen, tweets, likes) van en naar uw website, webshop, applicatie.)

Search Engine Advertising (SEA)

Ook bekend als zoekmachine adverteren, oftewel het tegen betaling plaatsen van advertenties boven en naast de natuurlijke zoekresultaten. Bij Search Engine Advertising kunnen 3 doelstellingen worden onderscheiden.

 1. Zoveel mogelijk vertoningen (bereik) genereren.
 2. Zoveel mogelijk kliks realiseren.
 3. Zoveel mogelijk conversies realiseren.

Search netwerk

Zoeknetwerk van een zoekmachine waarbinnen geatverteerd kan worden.

Search queries

Vertaling van zoekopdrachten.

Semantich search van Google

Semantic Search zorgt ervoor, dat Google jouw zoekopdracht echt gaat begrijpen. Op dit moment toont google de beste matchende websites, maar het doel is dat Google de zoeker een nog beter antwoord geeft op zijn vraag. De zoekmachine zal een betere match kunnen maken door de toevoeging van een database van miljoenen entiteiten. Er zal niet alleen gekeken worden naar de zoekwoorden, maar ook naar de relatie tussen bepaalde woorden.

SERP

SERP is de pagina die een de zoekmachine toont bij een zoekopdracht. Dit is zo relevant mogelijk gebaseerd op de zoekopdracht. Dus heb je een hoge positie in de SERP dan wordt jou pagina als een van het eerste resultaat getoond in de zoekmachine

Sessie

Een sessie is een groep interacties die binnen een bepaalde periode plaatsvinden op uw website. Eén sessie kan bijvoorbeeld meerdere scherm- of paginaweergaven, gebeurtenissen, sociale interacties en e-commercetransacties bevatten.

Een sessie is het verzamelbegrip voor de acties die een gebruiker op uw site uitvoert.

SMART

Een doelstelling dient te allen tijde ‘smart’ te zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

Snippet

De blauwe tekst van een website in google

Social

Verkeer via social media

Social media

Social media zijn online platformen waarbij de gebruikers verantwoordelijk zijn voor de inhoud. Daarnaast is er sprake van interactie en dialoog tussen de bezoekers onderling; ze wisselen zogenaamde user generated (zelf gemaakte) content uit. Doordat social media alsmaar terrein winnen, in combinatie met nieuwe – veelal mobiele – technologieën, verandert het internet steeds meer in een ‘consumer driven’ omgeving. Rasechte voorbeelden van social media zijn weblogs, forums, tools en sociale netwerken zoals Hyves, Facebook, LinkedIn, en Twitter. Andere voorbeelden van succesvolle social media zijn Wikipedia, YouTube en Zoover.

Social proof

Een term die veel wordt gebruikt voor het tonen van een sociale bevestiging met doel de bezoeker te overtuigen.

SSL/certificaat

Het SSL-certificaat is het meest gebruikte veiligheidsprotocol op het internet. Hiervoor zijn natuurlijk wel kosten, die kosten zijn afhankelijk van het type certificaat. Zo kun je een single certificaat maar ook een multi-domain of wilfcart certificaat. Dit certificaat heb je nodig om HTTPS te installeren. SSL-certificaten koppelen een cryptografische key digitaal aan de gegevens van een bedrijf doormiddel van kleine gegevensbestanden. Dit zorgt voor een beveiligde verbinding tussen een webserver en een browser. Het gebruik van SSL-certificaat wordt samen met HTTPS  gezien nieuwe norm voor het veilige gebruik van sociale media. Zeker nu Google heeft aangegeven dat het een klein SEO voordeel oplevert.

Style sheet

Het oppmaakprofiel van een website.

Targeting

Instellingen om een doelgroep te bereiken gebruikt door de adverteerders.

Tekstoptimalisatie

De vindbaarheid van een website in zoekmachines is een belangrijk deel van tekstoptimalisatie. Je wilt namelijk dat je tekst goed vindbaar is in de zoekmachine, daarvoor signalaren de zoekrobots zoekwoorden. Die zoekwoorden moeten daarom goed verwerkt zijn in de webtekst en webpagina. Naast dat je site vindbaar is wil je ook dat mensen de tekst bekijken en niet meteen wegklikken. De lezers moeten daarom meteen vanaf het begin aangesproken zijn. Het is daarom ook meestal dat de belangrijkste informatie in de bovenste alinea staat. Je schijft je webteksten voor je bezoekers maar ze moeten hem daarvoor wel kunnen vinden, een goede balans tussen de vindbaarheid van een tekst en de aantrekking van mensen is daarom erg van belang.

Themes

Een webite’s thema

Title tag

De title tag, is eigenlijk te eerste regel die een bezoeker ziet in de zoekmachine. Het is de tekst die bovenin de browserbalk verschijnt bij het openen van een pagina. Deze titel wordt door zoekmachines ook vaak getoond in de zoekresultaten. Een goede titel is van belang voor SEO en het doorklik ratio. Een goede eerste indruk is dus belangrijk!

Trafficsource

Een verkeersbron bijvoorbeeld google.

UBR

Unique Buying Reasons is een mooier en meer klantgerichte term voor de traditionele USP (unique selling point).

Uitsluiting zoekwoorden

U kunt hiermee zoekwoorden uitsluiten voor uw campagnes. U kunt zich hierdoor helemaal richten op zoekwoorden die van belang zijn voor uw klanten en u houdt niet-relevant verkeer tegen.

URL

Uniform Resource Locator. Het wereldadres waarop documenten en andere bronnen te vinden zijn op het Internet.

USP

In marketingtaal onderscheidt een “unique selling point” (USP) jouw bedrijf of product ten opzichte van concurrenten in de markt. Dit met als doel om een stuk van de markt te bedienen; niet voor niets is het woord marketing een afkorting van market-getting. Dit klinkt niet bepaald klantvriendelijk, mede daarom spreekt men tegenwoordig liever over “unique buying reasons” (UBR).

Viral marketing

Vrij vertaald is het een vorm van marketing welke zich als een virus (viraal) verspreidt. In principe is het mond-tot-mond reclame welke door de huidige communicatiemogelijkheden en snelheden op een snelle en goedkope manier (mits goed uitgevoerd) een groot aantal mensen kan bereiken.

Verkeersbronnen

Onder het kopje verkeersbronnen, kan in Google Analytics worden gekeken waar al de bezoekers van uw website vandaan komen. Zijn ze direct op uw website gekomen, of via een link op een andere site? Op deze manier kan ook per verkeersbron worden gekeken, wat het zoekgedrag van de bezoekers is.

Vertoningen/Weergaven

De weergave van één advertentie.

Vertoningsaandeel

Het vertoningspercentage, oftewel impression share, is het percentage vertoningen dat je advertenties krijgen, afgezet tegen het totale aantal vertoningen dat je überhaupt kunt ontvangen. Dit bereken je dus met deze formule: Vertoningen / totaal aantal geschikte vertoningen. Stel, je adverteert op ‘Online Marketing Bureau’ en op dat zoekwoord wordt maandelijks 1.000 keer gezocht. Jouw advertentie verschijnt 500 keer in die maand op dat zoekwoord. Dan is je vertoningspercentage 50%.

Verwijzing

een bezoeker kan op veel verschillende manieren bij je website terecht zijn gekomen. Als een bezoeker via een link op je site is gekomen, dan worden zij in Google Analytics zichtbaar bij ‘verwijzingen’. Verwijzing is dus eigenlijk een bezoeker bedoeld, die afkomstig is van andere websites.

Web 1.0

De eerste fase van het internet wordt beschouwd als het web van documenten.

Web 2.0

Web 2.0 draait om de volgende fase van internet waarbij sprake is van tweerichtingsverkeer i.p.v. eenrichtingsverkeer. In plaats van dat websites enkel informatie verschaffen wordt interactie aangegaan met gebruikers. Het gaat dan voornamelijk om (sociale) interactie die via het web op een interactieve en slimme manier wordt ontsloten en gestimuleerd.

Web 3.0

Web 3.0 is een term welke duidt op de trend waarbij internettoepassingen steeds meer op elkaar zijn afgestemd, kunnen samengaan of geïntegreerd kunnen worden.

Web Analytics

Alle activiteiten rondom het meten, verzamelen, analyseren, interpreteren en rapporteren van gebruikersdata van websites of webshops met als doel de ervaring, het gebruik of het resultaat te optimaliseren.

Webdevelopment

Dit zijn alle werkzaamheden en technieken voor het ontwikkelen van websites, webshops en webapplicaties.

Website scan

Een website scan verzamelt de informatie over de prestaties van je website, om dit te kunnen doen heb je de websitestatistieken nodig. Als je die niet hebt kan je ook niet het gedrag van de online bezoeker analyseren. Bij de behulp van de websitestatistieken kun je analyseren welke investering het meeste resultaat op leeft voor jou bedrijf.

Webstatistieken

Op een website, zijn alle dingen die gebeuren te meten. De gegevens die hieruit voort komen, kunnen worden getoond in een webstatistieken programma. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aantal bezoekers van je website, maar ook het zoekgedrag van deze bezoekers.

White Hat SEO

Dit is het legaal optimaliseren van je websites voor de zoekmachine. Dit gaat alleen volgens SEO technieken volgens de richtlijnen van een zoekmachine. Bij het gebruik van White Hat SEO loop je geen risico op afstraffing van de zoekmachines. Dus het is belangrijk om je aan de richtlijnen van de zoekmachine te houden. Eerst kon je zorgen voor een toppositie door het uithalen van trucs, nu zijn er nog trucs die werken maar van korte duur.

Widgets

De tools in wordpress

WordPress

Een CMS oplossing om je website in te maken.

WYSIWYG (What you see is what you get, editor)

Wat je invoert is wat je ziet, dus hierin kun je makkelijk je website in maken.

XML-sitemap

Dit is een bestand dat alleen gebruikt wordt door de zoekmachines. Het bestand bevat een lijst met alle URL’s van de site. In zo’n bestand staat hoe belangrijk de URL is ten opzichte van de andere URL’s, hoe vaak de inhoud van de URL is gewijzigd en wanneer de URL het laatst is bijgewerkt. Een XML-sitemap zorgt voor ervoor da teen website effectiever door zoekmachines kan worden geïndexeerd.

Zoekwoord onderzoek

Voordat je uw website kan optimaliseren, is het van belang dat je weet welke taal en woordkeus uw doelgroep gebruikt. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat uw website beter gevonden wordt. Een zoekwoord onderzoek is er dus voor bedoeld om een beeld te krijgen van de zoekwoorden die jouw potentiële klanten

Zoekmachine-optimalisatie

Door zoekmachine-optimalisatie zorg je ervoor dat door bepaalde aanpassingen, je website beter te vinden is in zoekmachines. Zoekmachine-optimalisatie wordt ook wel SEO genoemd en hiervoor is het van belang dat de zoekrobot van een zoekmachine precies kan vaststellen waar je website over gaat.

Zoeknetwerk

In dit netwerk vind je een groep zoekgerelateerde websites, waar uw advertenties kunnen worden weergegeven.

Zoekspider

je website wordt doormiddel van spiders geïndexeerd en bezocht, hierdoor kan je website goed worden geïndexeerd door een zoekmachine. Het indexeren word per pagina gedaan en spider komt op jouw website via een link.

Zoektypen

Hiermee heeft u meer controle over welke zoekopdrachten en zoektermen uw advertentie kunnen activeren. Er zijn verschillende zoektypen, die hieronder worden besproken.

Zoektype breed

De standaard zoekwoordoptie. Een advertentie wordt weergegeven als de zoekopdracht uw zoektermen bevat. Deze zoekopdracht mag daarnaast ook nog andere zoektermen bevatten.

Zoektype exact

De advertentie wordt weergegeven bij een zoekopdracht waar alleen gezocht wordt met een specifiek zoekwoord. Hierbij mogen geen andere zoekwoorden in de zoekopdracht staan.

Zoektype modified board

De advertentie wordt getoond voor zoekopdrachten die de aangepaste term bevatten.

Zoektype woordgroep

De advertentie wordt weergegeven als een zoekopdracht een exacte term of sterk gelijkende variant van de exacte term bevat.

301 redirect

Als de bezochte pagina naar een ander adres (URL) is verplaatst is een 301 redirect de manier om dit aan een zoekmachine of browser aan te geven. Hierdoor krijgen bezoekers geen foutmelding maar worden ze automatisch doorverwezen naar de nieuwe pagina.

404-pagina

Een 404-pagina krijg je wanneer de server de door de browser gevraagde pagina niet kan vinden. Dit is vervelend voor de bezoeker maar je komt dan toch op de website terecht. Ook krijg je uitgelegd dat de opgevraagde pagina niet meer bestaat.

Kom je lunchen?

Wat is juist voor jou? Dat maken we graag behapbaar! Daarom nodigen we je uit voor een lunchsessie. Met een (worsten)broodje in de hand bespreken we jouw doelen. En heb je alleen honger naar resultaat? Dan spreken we ‘gewoon’ af.

Afspraak maken! 🥐