Content marketing: 20 mogelijke instrumenten

door
15 februari 2013
Leestijd: 1 minuut

Content marketing is het geheel aan activiteiten die erop gericht zijn om (nieuwe) bezoekers of klanten te binden met waardevolle en/of relevante content. Door deze content te ontwerpen, ontwikkelen, publiceren én te delen probeer je op een natuurlijke wijze in contact te komen met je doelgroep.

Met de inzet van content marketing zorg je ervoor dat relevante informatie/kennis wordt aangeboden via de juiste kanalen en voor de juiste doelgroep. Doelen zijn onder andere het verhogen van de (merk)binding en interactie, positionering als specialist of autoriteit binnen een (vak)gebied en het ‘deelbaar’ maken van relevante content waar ‘jouw naam’ onder staat.

Content marketing wordt vaak geassocieerd met permissie marketing (permission based marketing). Omdat je als gebruiker relevante en/of waardevolle content bekijkt, leest, download of je ergens voor registreert geef je ‘expliciet toestemming’. Dit kan dus impliceren dat je benaderd wordt vanuit een commercieel oogpunt of iets per e-mail ontvangt en daar vervolgens over wordt benaderd. Het tegenovergestelde is interruptie marketing; daarbij wordt je benaderd zonder dat je daarom hebt gevraagd. In een eerdere blogpost worden deze twee vormen ook wel inbound en outbound marketing genoemd.

Binnen content marketing zijn diverse tactieken mogelijk om content te publiceren en te delen. In de afgelopen jaren zijn we tot deze lijst van in totaal 20 instrumenten gekomen. In de tweede kolom staat het procentuele gebruik van het instrument weergegeven zoals dit in de B2B wereld gebruikelijk is.

Content marketing instrument Procentueel gebruik in B2B
Artikelen 79%
Social Media (geen blogs) 74%
Blogs 65%
Digitale nieuwsbrieven 63%
Cases, testimonials, referenties 58%
Evenementen 56%
Video’s 52%
Whitepapers 51%
Webinars, webcasting 46%
Microsites 31%
Magazines (print) 31%
Traditionele media 30%
Onderzoeksrapporten 25%
Branded’ content instrumenten 22%
Nieuwsbrieven (print) 20%
eBooks 16%
Podcasts 16%
Mobiele content 15%
Digitale magazines 14%
Virtuele conferenties 10%

Bron: MarketingProf & Content Marketing Institute

0 Reacties

Geef een reactie